Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2017

Các gói dịch vụ nhà mạng vinaphone

Các gói dịch vụ của nhà mạng Vinaphone như các gói dịch vụ 3G của Vinaphone, VinaPhone triển khai kênh bán hàng Facebook, dịch vụ chặn cuộc gọi, dịch vụ bản tin âm nhạc cực chất.

Hiên tại, Vinaphone là một trong những nhà mạng lớn nhất cả nước với rất nhiều những gói dịch vụ Vinaphone để phục vụ cho các nhu cầu dịch vụ cho người sử dụng như các dịch vụ 3G, dịch vụ nhạc chuông, nhạc chờ, dịch vụ chặn cuộc gọi,dịch vụ Mobile internet… thậm chí là các dịch vụ phục vụ cho công việc kinh doanh của người dùng.

>>>Tham khảo thêm:


>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Vinaphone:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0917 23 1987 Giá : 4,000,000      < - > 0899 221985 Giá : 4,200,000
0917 210555 Giá : 4,000,000      < - > 0899 221983 Giá : 4,200,000
09167 686 98 Giá : 4,000,000      < - > 0899 211288 Giá : 4,200,000
0916.8888.75 Giá : 4,000,000      < - > 0899 096969 Giá : 4,200,000
0916.88.77.87 Giá : 4,000,000      < - > 0898.66.88.38 Giá : 4,200,000
0916.88.66.87 Giá : 4,000,000      < - > 0898.19.19.39 Giá : 4,200,000
0916.88.6446 Giá : 4,000,000      < - > 0898 888782 Giá : 4,200,000
0916.88.4646 Giá : 4,000,000      < - > 0898 888781 Giá : 4,200,000
0916.86.99.98 Giá : 4,000,000      < - > 0898 888780 Giá : 4,200,000
0916.6.9.1996 Giá : 4,000,000      < - > 0898 888739 Giá : 4,200,000
0916.37.1993 Giá : 4,000,000      < - > 0898 888581 Giá : 4,200,000
0916.37.1992 Giá : 4,000,000      < - > 0898 888381 Giá : 4,200,000
0916.34.9988 Giá : 4,000,000      < - > 0898 888239 Giá : 4,200,000
0916.32.1985 Giá : 4,000,000      < - > 0898 888180 Giá : 4,200,000
0916.30.2868 Giá : 4,000,000      < - > 0898 888152 Giá : 4,200,000
0916.27.1997 Giá : 4,000,000      < - > 0898 233334 Giá : 4,200,000
0916.27.1992 Giá : 4,000,000      < - > 0898 200900 Giá : 4,200,000
0916.27.1988 Giá : 4,000,000      < - > 089 888 04 88 Giá : 4,200,000
0916.27.1985 Giá : 4,000,000      < - > 0888 131568 Giá : 4,200,000
0916.27.1983 Giá : 4,000,000      < - > 0886.73.3979 Giá : 4,200,000
0916.27.1980 Giá : 4,000,000      < - > 0886 332688 Giá : 4,200,000
0916.26.06.86 Giá : 4,000,000      < - > 0886 322688 Giá : 4,200,000
0916.21.1995 Giá : 4,000,000      < - > 0886 115688 Giá : 4,200,000
0916.21.1993 Giá : 4,000,000      < - > 0886 112688 Giá : 4,200,000
0916.21.1985 Giá : 4,000,000      < - > 0886 011118 Giá : 4,200,000
0916.21.1983 Giá : 4,000,000      < - > 0911 599579 Giá : 4,170,000
0916.21.1982 Giá : 4,000,000      < - > 0944.94.96.98 Giá : 4,150,000
0916.21.1980 Giá : 4,000,000      < - > 0944.20.3979 Giá : 4,150,000
0916.06.6600 Giá : 4,000,000      < - > 0944.10.3979 Giá : 4,150,000
0916.00.01.02 Giá : 4,000,000      < - > 0943.22.44.22 Giá : 4,150,000
0916 933337 Giá : 4,000,000      < - > 0917.39.8998 Giá : 4,150,000
0916 589879 Giá : 4,000,000      < - > 0916.39.82.82 Giá : 4,150,000
0916 274747 Giá : 4,000,000      < - > 0913 779539 Giá : 4,150,000
0915.69.29.69 Giá : 4,000,000      < - > 0911 972555 Giá : 4,150,000
0915.32.3579 Giá : 4,000,000      < - > 0888 279268 Giá : 4,150,000
0915.30.7788 Giá : 4,000,000      < - > 0886.87.4567 Giá : 4,150,000
0915.28.77.99 Giá : 4,000,000      < - > 0946.92.3939 Giá : 4,100,000
0915.26.96.96 Giá : 4,000,000      < - > 0946.268.379 Giá : 4,100,000
0915.12.0123 Giá : 4,000,000      < - > 0943.787.788 Giá : 4,100,000
0915.11.0123 Giá : 4,000,000      < - > 0942.99.8585 Giá : 4,100,000
0915.096.222 Giá : 4,000,000      < - > 0941 680666 Giá : 4,100,000
0915.08.2008 Giá : 4,000,000      < - > 0941 000020 Giá : 4,100,000
0915.05.2006 Giá : 4,000,000      < - > 0918.969.368 Giá : 4,100,000
0915 513993 Giá : 4,000,000      < - > 0918.90.3868 Giá : 4,100,000
0915 499996 Giá : 4,000,000      < - > 0917.59.3868 Giá : 4,100,000
0914.986.988 Giá : 4,000,000      < - > 0917.59.3668 Giá : 4,100,000
0914.93.9889 Giá : 4,000,000      < - > 0917.58.78.68 Giá : 4,100,000
0914.57.8998 Giá : 4,000,000      < - > 0917.555.968 Giá : 4,100,000
0914.51.3399 Giá : 4,000,000      < - > 0916 666819 Giá : 4,100,000
0914.49.6668 Giá : 4,000,000      < - > 0914.41.51.61 Giá : 4,100,000
0914.46.8998 Giá : 4,000,000      < - > 0912.40.6879 Giá : 4,100,000
0914.432.555 Giá : 4,000,000      < - > 09119.47.668 Giá : 4,100,000
0914.37.1368 Giá : 4,000,000      < - > 09119.34.668 Giá : 4,100,000
0914.17.55.99 Giá : 4,000,000      < - > 09119.07.668 Giá : 4,100,000
0914 947666 Giá : 4,000,000      < - > 0911.9990.68 Giá : 4,100,000
0914 81 1991 Giá : 4,000,000      < - > 0911.997.333 Giá : 4,100,000
0914 444496 Giá : 4,000,000      < - > 0911.995.222 Giá : 4,100,000
0913.99.3337 Giá : 4,000,000      < - > 0911.95.95.79 Giá : 4,100,000
0913.87.8181 Giá : 4,000,000      < - > 0911.94.5868 Giá : 4,100,000
0913.76.1992 Giá : 4,000,000      < - > 0911.938.168 Giá : 4,100,000
0913.75.1993 Giá : 4,000,000      < - > 0911.93.5599 Giá : 4,100,000
0913.72.1997 Giá : 4,000,000      < - > 0911.92.9191 Giá : 4,100,000
0913.72.1991 Giá : 4,000,000      < - > 0911.92.82.82 Giá : 4,100,000
0913.72.1988 Giá : 4,000,000      < - > 0911.911.679 Giá : 4,100,000
0913.72.1985 Giá : 4,000,000      < - > 0911.90.92.92 Giá : 4,100,000
0913.70.75.79 Giá : 4,000,000      < - > 0911.89.6368 Giá : 4,100,000
0913.52.1983 Giá : 4,000,000      < - > 0911.879.168 Giá : 4,100,000
0913.335.669 Giá : 4,000,000      < - > 0911.839.279 Giá : 4,100,000
0913.20.23.25 Giá : 4,000,000      < - > 0911.799.468 Giá : 4,100,000
0913.10.4078 Giá : 4,000,000      < - > 0911.797.668 Giá : 4,100,000
0913.0913.77 Giá : 4,000,000      < - > 0911.79.52.68 Giá : 4,100,000
0913.01.26.99 Giá : 4,000,000      < - > 0911.68.9119 Giá : 4,100,000
0913.01.1689 Giá : 4,000,000      < - > 0911.68.7676 Giá : 4,100,000
0913.00.1289 Giá : 4,000,000      < - > 0911.669.588 Giá : 4,100,000
0913 638222 Giá : 4,000,000      < - > 0911.669.388 Giá : 4,100,000
0913 555225 Giá : 4,000,000      < - > 0911.669.288 Giá : 4,100,000
0913 399679 Giá : 4,000,000      < - > 0911.669.188 Giá : 4,100,000
0912.78.38.79 Giá : 4,000,000      < - > 0911.66.55.69 Giá : 4,100,000
0912.78.11.79 Giá : 4,000,000      < - > 0911.59.2299 Giá : 4,100,000
0912.675.333 Giá : 4,000,000      < - > 0911.56.1919 Giá : 4,100,000
0912.1111.94 Giá : 4,000,000      < - > 0911 183858 Giá : 4,100,000
0912.08.1881 Giá : 4,000,000      < - > 091.9889.679 Giá : 4,100,000
0912.0356.99 Giá : 4,000,000      < - > 091.7575.368 Giá : 4,100,000
0912.03.0033 Giá : 4,000,000      < - > 091.3333.664 Giá : 4,100,000
0912.01.6779 Giá : 4,000,000      < - > 091.3333.661 Giá : 4,100,000
0912.0000.20 Giá : 4,000,000      < - > 091.3333.660 Giá : 4,100,000
0912.00.9799 Giá : 4,000,000      < - > 091.2225.779 Giá : 4,100,000
0912.00.6779 Giá : 4,000,000      < - > 091.1992.333 Giá : 4,100,000
0912.00.35.88 Giá : 4,000,000      < - > 091.1984.879 Giá : 4,100,000
0912.00.2589 Giá : 4,000,000      < - > 091.1984.179 Giá : 4,100,000
0912.00.23.88 Giá : 4,000,000      < - > 091.1983.179 Giá : 4,100,000
0912 888161 Giá : 4,000,000      < - > 091.1982.579 Giá : 4,100,000
0912 859568 Giá : 4,000,000      < - > 091.1981.468 Giá : 4,100,000
0912 844449 Giá : 4,000,000      < - > 091.1980.679 Giá : 4,100,000
0912 779339 Giá : 4,000,000      < - > 091.1978.579 Giá : 4,100,000
0912 66 59 79 Giá : 4,000,000      < - > 091.1976.579 Giá : 4,100,000
0912 66 44 00 Giá : 4,000,000      < - > 091.1976.568 Giá : 4,100,000
0912 179139 Giá : 4,000,000      < - > 091.1975.968 Giá : 4,100,000
0912 011699 Giá : 4,000,000      < - > 091.1975.368 Giá : 4,100,000
0912 011669 Giá : 4,000,000      < - > 091.1975.179 Giá : 4,100,000

Một số dịch vụ tốt nhất của Vinaphone

1. Dịch vụ 3G của Vinaphone

Đối với  những người sử dụng Sim Vinaphone, chắc hẳn sẽ không còn lạ lẫm với dịch vụ 3G của nhà mạng Vinaphone về cả tốc độ lẫn chất lượng cũng như độ phong phú các gói 3G phục vụ nhu cầu sử dụng 3G của người dùng.

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim giá rẻ:

Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim giá rẻ

2. VinaPhone triển khai kênh bán hàng Facebook

Với sự bùng nổ của Facebook và thương mại điện tử VinaPhone triển khai các gói dịch vụ hấp dẫn dành cho khách hàng online mua hàng trực tiếp qua Fanpage MUA HÀNG VNPT. Bạn có thể đăng ký dịch vụ online thông qua Fanpage với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức và tối đa hóa các lợi ích dịch vụ thông qua việc trao đổi, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ tư vấn trực tiếp.

3. Dịch vụ chặn cuộc gọi Call Blocking

Dịch vụ Chặn cuộc gọi hay Call Blocking là dịch vụ quản lý cuộc gọi cho phép tất cả các thuê bao VinaPhone sử dụng dịch vụ có quyền Chặn, Chuyển, Nhận các cuộc gọi mà mình mong muốn mọi lúc mọi nơi.

Để Đăng ký dịch vụ  Khách hàng có thể đăng ký  bằng cách Soạn DK gửi 9336

Khi không muốn sử dụng dịch vụ này nữa khách hàng có thể hủy dịch vụ soạn: HUY gửi 9336

Chỉ với mức Phí thuê bao 10.000 đồng/tháng là bạn có thể sử dụng dịch vụ mà không lo lăng bị làm phiền từ những thuê bao không mong muốn nữa rồi.

4. Dịch vụ Nhạc trên di động Chacha

Phục vụ nhu cầu nghe nhạc và giải trí của những yêu nhạc việt, nhà mạng Vinaphone đã cho ra mắt dịch vụ Nhạc trên di động Chacha đây là dịch vụ Cổng âm nhạc cung cấp cho khách hàng các tiện ích: nghe nhạc online trên điện thoại di động hoặc trên máy tính; tải bài hát, tải nhạc chuông điện thoại, cài đặt nhạc cho dịch vụ nhạc chuông chờ RingTunes tham gia các hoạt động cộng đồng âm nhạc...

Để sử dụng dịch vụ, rất đơn giản bạn chỉ cần soạn: DK CHACHA gửi 9234 để đăng ký gói cước Chacha Fun với mức cước phí là 5.000đ/7 ngày.

Nếu bạn không muốn sử dụng dịch vụ nữa bạn có thể hủy bỏ dịch vụ mình đang dùng bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp: HUY CHACHA gửi 9234.

5. Dịch vụ Bản tin âm nhạc

Dịch vụ Bản tin âm nhạc -  là dịch vụ cung cấp các nội dung thông tin âm nhạc hàng ngày cho khách hàng với nội dung phong phú hấp dẫn liên quan đến thị trường âm nhạc trong nước, quốc tế, các thông tin chuyên sâu đặc biệt về các ca sĩ nổi tiếng trong nước.

Với 2 gói nội dung là gói nội dung tổng hợp và gói thông tin chuyên biệt theo ca sĩ, thông tin về từng ca sĩ người dùng có thể chon cho mình những gói nội dung phù hợp nhất cho bản thân và đáp ứng nhu cầu về thông tin âm nhạc trong nước và quốc tế của bản thân.

Để đăng ký gói tin, bạn có thể soạn tin theo cú pháp của mỗi gói dịch vụ:
 • Gói nội dung tổng hợp soạn tin: DK gửi 1564
 • Gói thông tin chuyên biệt theo ca sĩ, thông tin về từng ca sĩ: soạn tin DK Mãcasỹ gửi 1564.
Trên đây là một số gói dịch vụ cơ bản mà nhà mạng Vinaphone đưa ra thị trường nhằm phục vụ nhu cầu sim số đẹp của khác hàng, chúc các bạn có những thời gian thoải mái cùng với những dịch vụ mà Vinaphone mang lại cho khách hàng và hi vọng Vinaphone sẽ ra nhiều dịch vụ hơn nữa để khách hàng có thể tham gia những dịch vụ tuyệt vời nhất.

Hướng dẫn đăng ký gói cước Mobile internet Vinaphone

Thỏa sức lướt Web với gói dịch vụ của Mobile Internet Vinaphone với các gói cước DATA khủng M0, M10, M120, MAX, MAXS200,...siêu rẻ, siêu tiết kiệm. Bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về dịch vụ V-Line Vinaphone. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về dịch vụ Mobile Internet nhé!

>>>Tham khảo thêm:

Thỏa sức lướt web với gói dịch vụ Mobile internet Vinaphone

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Vinaphone:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0942 139168 Giá : 4,000,000      < - > 0916.97.1997 Giá : 4,200,000
0942 06 99 88 Giá : 4,000,000      < - > 0916.94.1985 Giá : 4,200,000
0941.87.79.39 Giá : 4,000,000      < - > 0916.93.1971 Giá : 4,200,000
0941.86 16.86 Giá : 4,000,000      < - > 0916.91.1980 Giá : 4,200,000
0941.80.3979 Giá : 4,000,000      < - > 0916.79.01.79 Giá : 4,200,000
0941.39.7878 Giá : 4,000,000      < - > 0916.73.1976 Giá : 4,200,000
0941 998779 Giá : 4,000,000      < - > 0916.62.1974 Giá : 4,200,000
0941 988979 Giá : 4,000,000      < - > 0916.59.7997 Giá : 4,200,000
0941 987678 Giá : 4,000,000      < - > 0916.53.1974 Giá : 4,200,000
0941 987567 Giá : 4,000,000      < - > 0916.53.1973 Giá : 4,200,000
0941 964666 Giá : 4,000,000      < - > 0916.35.35.89 Giá : 4,200,000
0941 886339 Giá : 4,000,000      < - > 0916.33.1978 Giá : 4,200,000
0941 877879 Giá : 4,000,000      < - > 0916.33.1971 Giá : 4,200,000
0941 808 828 Giá : 4,000,000      < - > 0916.32.1978 Giá : 4,200,000
0941 795666 Giá : 4,000,000      < - > 0916.27.97.99 Giá : 4,200,000
0941 770666 Giá : 4,000,000      < - > 0916.23.9799 Giá : 4,200,000
0941 398886 Giá : 4,000,000      < - > 0916.11.9299 Giá : 4,200,000
0941 39 1990 Giá : 4,000,000      < - > 0916 968338 Giá : 4,200,000
0941 234778 Giá : 4,000,000      < - > 0916 713568 Giá : 4,200,000
0941 228339 Giá : 4,000,000      < - > 0916 561971 Giá : 4,200,000
0941 198189 Giá : 4,000,000      < - > 0916 379111 Giá : 4,200,000
094.886.78.78 Giá : 4,000,000      < - > 0916 366000 Giá : 4,200,000
094.33333.09 Giá : 4,000,000      < - > 0916 266000 Giá : 4,200,000
094.12345.46 Giá : 4,000,000      < - > 0916 169799 Giá : 4,200,000
094.12345.23 Giá : 4,000,000      < - > 0915.99.39.89 Giá : 4,200,000
094.123.7.789 Giá : 4,000,000      < - > 0915.8888.61 Giá : 4,200,000
094.123.67.68 Giá : 4,000,000      < - > 0915.8888.31 Giá : 4,200,000
094 67 88884 Giá : 4,000,000      < - > 0915.8888.13 Giá : 4,200,000
094 525 1986 Giá : 4,000,000      < - > 0915.79.56.88 Giá : 4,200,000
094 525 1979 Giá : 4,000,000      < - > 0915.79.3568 Giá : 4,200,000
094 484 1991 Giá : 4,000,000      < - > 0915.79.03.79 Giá : 4,200,000
094 468 2012 Giá : 4,000,000      < - > 0915.78.1983 Giá : 4,200,000
09199 3.6336 Giá : 4,000,000      < - > 0915.73.1986 Giá : 4,200,000
09197 9.3993 Giá : 4,000,000      < - > 0915.62.1975 Giá : 4,200,000
09196 8.3993 Giá : 4,000,000      < - > 0915.62.1973 Giá : 4,200,000
0919.98.69.98 Giá : 4,000,000      < - > 0915.59.1980 Giá : 4,200,000
0919.6.4.1997 Giá : 4,000,000      < - > 0915.48.1987 Giá : 4,200,000
0919.28.68.98 Giá : 4,000,000      < - > 0915.47.1979 Giá : 4,200,000
0919.28.1997 Giá : 4,000,000      < - > 0915.47.1978 Giá : 4,200,000
0919.28.1995 Giá : 4,000,000      < - > 0915.46.1995 Giá : 4,200,000
0919.28.1983 Giá : 4,000,000      < - > 0915.41.1984 Giá : 4,200,000
0919.27.1997 Giá : 4,000,000      < - > 0915.37.1983 Giá : 4,200,000
0919.27.1995 Giá : 4,000,000      < - > 0915.26.9669 Giá : 4,200,000
0919.27.1988 Giá : 4,000,000      < - > 0915.26.1996 Giá : 4,200,000
0919.27.1983 Giá : 4,000,000      < - > 0915.26.1994 Giá : 4,200,000
0919.27.1982 Giá : 4,000,000      < - > 0915.25.1976 Giá : 4,200,000
0919.27.1981 Giá : 4,000,000      < - > 0915.21.1975 Giá : 4,200,000
0919.234.246 Giá : 4,000,000      < - > 0915.18.9339 Giá : 4,200,000
0919.21.1998 Giá : 4,000,000      < - > 0915.14.1973 Giá : 4,200,000
0919.21.1995 Giá : 4,000,000      < - > 0915.12.1221 Giá : 4,200,000
0919.21.1993 Giá : 4,000,000      < - > 0915.11.28.89 Giá : 4,200,000
0919.21.1992 Giá : 4,000,000      < - > 0915 051970 Giá : 4,200,000
0919.21.1987 Giá : 4,000,000      < - > 0914.9999.83 Giá : 4,200,000
0919.21.1985 Giá : 4,000,000      < - > 0914.9999.37 Giá : 4,200,000
0919.15.1996 Giá : 4,000,000      < - > 0914.83.1994 Giá : 4,200,000
0919.13.2003 Giá : 4,000,000      < - > 0914.83.1974 Giá : 4,200,000
0919.13.1998 Giá : 4,000,000      < - > 0914.81.1996 Giá : 4,200,000
0919.13.1997 Giá : 4,000,000      < - > 0914.81.1972 Giá : 4,200,000
0919.13.1996 Giá : 4,000,000      < - > 0914.79.1971 Giá : 4,200,000
0919.13.1995 Giá : 4,000,000      < - > 0914.58.1997 Giá : 4,200,000
0919.13.1993 Giá : 4,000,000      < - > 0914.58.1993 Giá : 4,200,000
0919.07.3399 Giá : 4,000,000      < - > 0914.54.1997 Giá : 4,200,000
0919.06.58.58 Giá : 4,000,000      < - > 0914.54.1995 Giá : 4,200,000
0919.01.58.58 Giá : 4,000,000      < - > 0914.54.1994 Giá : 4,200,000
0919 988895 Giá : 4,000,000      < - > 0914.53.1997 Giá : 4,200,000
0919 941978 Giá : 4,000,000      < - > 0914.53.1977 Giá : 4,200,000
0919 887986 Giá : 4,000,000      < - > 0914.45.1998 Giá : 4,200,000
0919 851972 Giá : 4,000,000      < - > 0914.45.1997 Giá : 4,200,000
0919 813686 Giá : 4,000,000      < - > 0914.45.1996 Giá : 4,200,000
0919 811998 Giá : 4,000,000      < - > 0914.45.1995 Giá : 4,200,000
0919 792016 Giá : 4,000,000      < - > 0914.45.1993 Giá : 4,200,000
0919 599859 Giá : 4,000,000      < - > 0914.34.1987 Giá : 4,200,000
0919 590333 Giá : 4,000,000      < - > 0914.23.1988 Giá : 4,200,000
0919 35 1983 Giá : 4,000,000      < - > 0914.21.1991 Giá : 4,200,000
0919 295333 Giá : 4,000,000      < - > 0913.99.55.89 Giá : 4,200,000
0919 295222 Giá : 4,000,000      < - > 0913.47.1998 Giá : 4,200,000
0919 24 1993 Giá : 4,000,000      < - > 0913.43.1991 Giá : 4,200,000
0918.93.5959 Giá : 4,000,000      < - > 0913.41.1982 Giá : 4,200,000
0918.89.89.96 Giá : 4,000,000      < - > 0913.35.1996 Giá : 4,200,000
0918.80.2868 Giá : 4,000,000      < - > 0913.22.1997 Giá : 4,200,000
0918.54.8889 Giá : 4,000,000      < - > 0913.22.1972 Giá : 4,200,000
0918.169.189 Giá : 4,000,000      < - > 0913 691589 Giá : 4,200,000
0918.113.520 Giá : 4,000,000      < - > 0912.88.15.99 Giá : 4,200,000
0918 981997 Giá : 4,000,000      < - > 0912.66.1369 Giá : 4,200,000
0918 480777 Giá : 4,000,000      < - > 0912.65.1984 Giá : 4,200,000
0918 080368 Giá : 4,000,000      < - > 0912.63.1976 Giá : 4,200,000
0917.99.1995 Giá : 4,000,000      < - > 0912.116.336 Giá : 4,200,000
0917.89.89.96 Giá : 4,000,000      < - > 0912.01.1976 Giá : 4,200,000
0917.392.777 Giá : 4,000,000      < - > 0912.01.1971 Giá : 4,200,000
0917.34567.6 Giá : 4,000,000      < - > 0911.39.6669 Giá : 4,200,000
0917.08.2004 Giá : 4,000,000      < - > 0911.08.48.68 Giá : 4,200,000
0917 64 1987 Giá : 4,000,000      < - > 091.78.99990 Giá : 4,200,000
0917 594666 Giá : 4,000,000      < - > 091.27.4.1983 Giá : 4,200,000
0917 569789 Giá : 4,000,000      < - > 091.22.7.1971 Giá : 4,200,000
0917 52 1987 Giá : 4,000,000      < - > 09 11 55 7899 Giá : 4,200,000
0917 51 1987 Giá : 4,000,000      < - > 0899 222688 Giá : 4,200,000
0917 46 1987 Giá : 4,000,000      < - > 0899 221997 Giá : 4,200,000
0917 45 1987 Giá : 4,000,000      < - > 0899 221995 Giá : 4,200,000
0917 43 1987 Giá : 4,000,000      < - > 0899 221992 Giá : 4,200,000
0917 33 1992 Giá : 4,000,000      < - > 0899 221990 Giá : 4,200,000

Nhà mạng Vinaphone nhận được sự ủng hộ rất lớn từ cộng đồng dân sim, không chỉ vì Vinaphone có chứa những đầu số đẹp với những đuôi số ý nghĩa mà khi sử dụng sim Vinaphone, người dùng còn nhận được rất nhiều những dịch vụ tuyệt vời mà dịch vụ không thê không nhắc đến đó chính là Dịch vụ mobile internet của nhà mạng Vinaphone dành cho khách hàng với rất nhiều lợi ích bất ngờ mà người dùng nhận được.

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim Mobifone giá rẻ:

Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim Mobifone giá rẻ

Các gói cước Mobile internet của Vinaphone

Các gói dịch vụ internet của Vinaphone dành cho những người sử dụng Sim Vinaphone được chia làm 2 loại để cho người dùng có thể lựa chọn đáp ứng nhu cầu sử dụng của mọi người.

Loại 1 là gói mặc định:

M0 với mức cước lưu lượng là 1.5đồng/KB. Với loại gói dịch vụ này, bạn chỉ có thể dùng nếu nhu cầu sửu dụng internet của bạn không nhiều. Nếu nhu cầu sử dụng internet 3G của bạn nhiều và cần tốc độ nhanh thì có thể sử dụng loại gói cước thứ 2 của nhà mạng Vinaphone.

Loại 2 là gói cước Data của Sim Vinaphone không có tính năng hạ băng thông gồm:
 • M10: bạn sẽ mát 10.000 cước thuê bao bạn sẽ được 50MB miễn phí và cước lưu lượng gói là 0.5đồng/KB
 • M25: bạn sẽ mất 25.000 đồng được 150 MB dung lượng miễn phí và cước lưu lượng gói là 0.5đ/KB
 • M50: bạn sẽ mất 50.000 đồng và được 5000MB miễn phí và cước lưu lượng gói là 0.5đ/KB
 •  M120: bạn sẽ mất 120.000 đồng và được 1.5GB miễn phí và cước lưu lượng gói là 0.5đ/KB.
Nếu bạn muốn sử dụng Sim Vinaphone có tính năng hạ băng thông thì có 4 loại gồm:
 • MAX: bạn sẽ mất 70.000 đồng bạn sẽ được 600MB tốc độ cao miễn phí, hết lưu lượng tốc độ cao sẽ sử dụng dung lượng miễn phí ở mức độ thường.
 • MAX100: bạn sẽ mất 100.000 đồng sẽ được 1.2GB tốc độ cao miễn phí, khi sử dụng lưu lượng tốc độ cao sẽ sử dụng dung lượng ở tốc độ thường.
 • MAX200: bạn sẽ mấ 200.000 đồng sẽ được 3GB tốc độ cao, khi sử dụng hết tốc độ cao sẽ sử dụng dung lượng miễn phí ở tốc độ thường.
 • MAXS: bạn sẽ mất 50.000 đồng bạn sẽ được 2GB tốc độ cao miễn phí hết 2GB, bạn sẽ sử dụng dung lượng miễn phí ở tốc độ thường, gói này chỉ áp dụng cho sim sinh viên.
Để đăng ký gói cước quý khách soạn tin: DK [ tengoicuoc] gửi  888.

Để hủy gói cước quý khách soạn tin: HUY [ten gói cuoc] gửi 888.

Lợi ích khi sử dụng gói cước 3G của Vinaphone
 • Gói 3G Vinaphone trọn gói cho bạn lượng data miễn phí tốc độ cao lớn, từ 600 MB đến 3G.
 • Bạn có thể sử dụng data ở tốc độ thường sau khi hết data miễn phí không giới hạn.
 • Ngoài cước phí gói hàng tháng, bạn sẽ không mất thêm cước phí phát sinh.
 • Hạn sử dụng gói trong 30 ngày cho bạn thoải mái lướt web.
 • Khi hết hạn sử dụng gói, gói cước sẽ tự động gia hạn, việc truy cập internet của bạn sẽ không bị gián đoạn hoặc bạn không phải đăng ký lại gói cước nhiều lần.
Chúc bạn sử dụng sim số đẹp với những gói dịch vụ 3G tuyệt vời mà nhà mạng mang lại cho người sử dụng thỏa sức lướt web, chơi game đọc tin tức mà không sợ hết tiền.

>>>Xem thêm các bài viết khác:


ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.chonsovinaphone.org/2017/08/goi-cuoc-mobile-internet.html

Lợi ích khi tham gia dịch vụ V-line Vinaphone

Bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về cách hủy tin nhắn rác trên sim Vinaphone để tránh bị làm phiền. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn dịch vụ gói nội dung trên ứng dụng V-live là dịch vụ cho phép khách hàng đăng ký một lần để nhận thông tin định kỳ hàng ngày qua SMS các nội dung hấp dẫn về các vấn đề Xã Hội, Kinh Tế, Giáo Dục, sức khỏe, tin tức trong và ngoài nước,...

>>>Tham khảo thêm:


Dịch vụ đầy tiện ích bất ngờ cùng V-line Vinaphone

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Vinaphone:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

088.636.55.88 Giá : 3,900,000      < - > 0898 888582 Giá : 4,350,000
0898.41.1368 Giá : 3,940,000      < - > 0898 888580 Giá : 4,350,000
0898.34.1368 Giá : 3,940,000      < - > 089.88886.52 Giá : 4,350,000
0898 179186 Giá : 3,940,000      < - > 0888 593222 Giá : 4,350,000
0946.1111.61 Giá : 3,950,000      < - > 0888 376686 Giá : 4,350,000
0943.81.2468 Giá : 3,950,000      < - > 0916 772992 Giá : 4,320,000
0915.74.1368 Giá : 3,950,000      < - > 0915.33.7989 Giá : 4,320,000
0912.39.11.79 Giá : 3,950,000      < - > 0946.268.168 Giá : 4,300,000
0911 967555 Giá : 3,950,000      < - > 0944.61.63.65 Giá : 4,300,000
0911 957555 Giá : 3,950,000      < - > 0919.77.64.64 Giá : 4,300,000
0886 955995 Giá : 3,950,000      < - > 0919.43.88.66 Giá : 4,300,000
0886 909068 Giá : 3,950,000      < - > 0919 856586 Giá : 4,300,000
0888.06.78.79 Giá : 3,960,000      < - > 0916.94.88.66 Giá : 4,300,000
0915.36.1668 Giá : 3,990,000      < - > 0911.955.568 Giá : 4,300,000
0915 069668 Giá : 3,990,000      < - > 0911 779479 Giá : 4,300,000
0915 009868 Giá : 3,990,000      < - > 0911 686388 Giá : 4,300,000
0915 002868 Giá : 3,990,000      < - > 0911 500006 Giá : 4,300,000
0915 001868 Giá : 3,990,000      < - > 0911 383799 Giá : 4,300,000
0898.69.68.99 Giá : 3,990,000      < - > 0911 316866 Giá : 4,300,000
0898 696889 Giá : 3,990,000      < - > 0899.97.79.07 Giá : 4,300,000
0888 697688 Giá : 3,999,000      < - > 0899 966997 Giá : 4,300,000
0912.13.9993 Giá : 3,999,999      < - > 0899 066 077 Giá : 4,300,000
0912 821386 Giá : 3,999,999      < - > 0899 060660 Giá : 4,300,000
0912 399338 Giá : 3,999,999      < - > 0899 006 007 Giá : 4,300,000
0949.913.777 Giá : 4,000,000      < - > 0898.6789.82 Giá : 4,300,000
0949.82.39.39 Giá : 4,000,000      < - > 0898.6789.55 Giá : 4,300,000
0949.77.1998 Giá : 4,000,000      < - > 0898 686183 Giá : 4,300,000
0949.76.2345 Giá : 4,000,000      < - > 0898 680860 Giá : 4,300,000
0949.33.99.68 Giá : 4,000,000      < - > 0898 04 1368 Giá : 4,300,000
0949 78 1986 Giá : 4,000,000      < - > 0888.887.687 Giá : 4,300,000
0949 779688 Giá : 4,000,000      < - > 0888 782782 Giá : 4,300,000
0949 57 1986 Giá : 4,000,000      < - > 0888 629777 Giá : 4,300,000
0949 56 1990 Giá : 4,000,000      < - > 0888 369568 Giá : 4,300,000
0949 53 2013 Giá : 4,000,000      < - > 0888 219777 Giá : 4,300,000
0949 53 2010 Giá : 4,000,000      < - > 0888 162777 Giá : 4,300,000
0949 37 1989 Giá : 4,000,000      < - > 0886.20.2828 Giá : 4,300,000
0949 27 1990 Giá : 4,000,000      < - > 0948.09.88.66 Giá : 4,290,000
0949 25 1990 Giá : 4,000,000      < - > 0945.09.88.66 Giá : 4,290,000
0948.11.99.66 Giá : 4,000,000      < - > 0945.11.66.11 Giá : 4,250,000
0948 96 1990 Giá : 4,000,000      < - > 0918 119292 Giá : 4,250,000
0948 879779 Giá : 4,000,000      < - > 0917 839168 Giá : 4,250,000
0948 72 1988 Giá : 4,000,000      < - > 091.17.9.1993 Giá : 4,250,000
0948 538539 Giá : 4,000,000      < - > 091.16.8.1996 Giá : 4,250,000
0948 123668 Giá : 4,000,000      < - > 091.12.3.1998 Giá : 4,250,000
09475 11112 Giá : 4,000,000      < - > 091.12.2.1996 Giá : 4,250,000
0947.83.83.93 Giá : 4,000,000      < - > 091.11.9.1995 Giá : 4,250,000
0947.34.37.39 Giá : 4,000,000      < - > 091.11.5.1994 Giá : 4,250,000
0947.16.7879 Giá : 4,000,000      < - > 0898.46.1368 Giá : 4,220,000
0947.05.15.25 Giá : 4,000,000      < - > 0949.36.7799 Giá : 4,200,000
0947 857666 Giá : 4,000,000      < - > 0948 087799 Giá : 4,200,000
0947 777079 Giá : 4,000,000      < - > 0947 96 98 96 Giá : 4,200,000
0947 771971 Giá : 4,000,000      < - > 0947 668679 Giá : 4,200,000
0947 382555 Giá : 4,000,000      < - > 0947 608989 Giá : 4,200,000
0947 38 1990 Giá : 4,000,000      < - > 0946.79.8886 Giá : 4,200,000
0947 33 1998 Giá : 4,000,000      < - > 0945 554747 Giá : 4,200,000
0946.68.12.68 Giá : 4,000,000      < - > 0945 067789 Giá : 4,200,000
0946.08.8080 Giá : 4,000,000      < - > 0944.28.89.89 Giá : 4,200,000
0946.06.39.79 Giá : 4,000,000      < - > 0944.26.8989 Giá : 4,200,000
0946.00.88.77 Giá : 4,000,000      < - > 0943 668679 Giá : 4,200,000
0946 879668 Giá : 4,000,000      < - > 0941.97.97.98 Giá : 4,200,000
0946 640808 Giá : 4,000,000      < - > 0941.82.84.86 Giá : 4,200,000
0946 59 1990 Giá : 4,000,000      < - > 0919.86.89.85 Giá : 4,200,000
0946 29 1991 Giá : 4,000,000      < - > 0919.64.1996 Giá : 4,200,000
0946 132345 Giá : 4,000,000      < - > 0919.64.1994 Giá : 4,200,000
0945.79.78.86 Giá : 4,000,000      < - > 0919.53.1975 Giá : 4,200,000
0945.79.78.77 Giá : 4,000,000      < - > 0919.51.1998 Giá : 4,200,000
0945.3456.99 Giá : 4,000,000      < - > 0919.42.1996 Giá : 4,200,000
0945.21.2468 Giá : 4,000,000      < - > 0919.42.1984 Giá : 4,200,000
0945 97 1990 Giá : 4,000,000      < - > 0919.31.1980 Giá : 4,200,000
0945 787555 Giá : 4,000,000      < - > 0919.21.1976 Giá : 4,200,000
0945 600777 Giá : 4,000,000      < - > 0919 811994 Giá : 4,200,000
0945 49 1990 Giá : 4,000,000      < - > 0919 561971 Giá : 4,200,000
0945 487878 Giá : 4,000,000      < - > 0919 551975 Giá : 4,200,000
0945 187878 Giá : 4,000,000      < - > 0918.94.1984 Giá : 4,200,000
0944.78.2345 Giá : 4,000,000      < - > 0918.83.9799 Giá : 4,200,000
0944.63.2345 Giá : 4,000,000      < - > 0918.72.1984 Giá : 4,200,000
0944.16.16.86 Giá : 4,000,000      < - > 0918.67.98.98 Giá : 4,200,000
0944.15.39.79 Giá : 4,000,000      < - > 0918.42.1980 Giá : 4,200,000
0944 99 2011 Giá : 4,000,000      < - > 0918.33.1974 Giá : 4,200,000
0944 75 1986 Giá : 4,000,000      < - > 0918.28.9599 Giá : 4,200,000
0944 683388 Giá : 4,000,000      < - > 0918.17.1977 Giá : 4,200,000
0944 31 1988 Giá : 4,000,000      < - > 0918.16.9339 Giá : 4,200,000
0944 303555 Giá : 4,000,000      < - > 0918.11.01.88 Giá : 4,200,000
0943.67.88.66 Giá : 4,000,000      < - > 0918 857789 Giá : 4,200,000
0943.42.2345 Giá : 4,000,000      < - > 0918 012588 Giá : 4,200,000
0943 88 1981 Giá : 4,000,000      < - > 0917.95.1974 Giá : 4,200,000
0943 79 1986 Giá : 4,000,000      < - > 0917.84.1981 Giá : 4,200,000
0943 339739 Giá : 4,000,000      < - > 0917.84.1975 Giá : 4,200,000
0943 123686 Giá : 4,000,000      < - > 0917.82.1980 Giá : 4,200,000
0943 012777 Giá : 4,000,000      < - > 0917.82.1977 Giá : 4,200,000
0942.862.555 Giá : 4,000,000      < - > 0917.81.1985 Giá : 4,200,000
0942.6666.00 Giá : 4,000,000      < - > 0917.64.1983 Giá : 4,200,000
0942.44.11.44 Giá : 4,000,000      < - > 0917.62.1997 Giá : 4,200,000
0942.20.1997 Giá : 4,000,000      < - > 0917.41.1983 Giá : 4,200,000
0942.19.20.21 Giá : 4,000,000      < - > 0917.34.1995 Giá : 4,200,000
0942.14.2121 Giá : 4,000,000      < - > 0917.24.1976 Giá : 4,200,000
0942 774666 Giá : 4,000,000      < - > 0917.19.69.89 Giá : 4,200,000
0942 568268 Giá : 4,000,000      < - > 0917 179111 Giá : 4,200,000
0942 322828 Giá : 4,000,000      < - > 0916.99.8118 Giá : 4,200,000
0942 222013 Giá : 4,000,000      < - > 0916.99.25.25 Giá : 4,200,000

Giới thiệu về ứng dụng V-line Vinaphone

Ứng dụng V-live được tích hợp trên SIM Card, tùy từng máy điện thoại khác nhau như: Các loại máy thông thường của Nokia, Sam sung, Motorola hoặc các loại máy thông thường của Nokia, Sam sung, Motorola , biểu tượng dịch vụ “VinaPhone” có thể ở các vị trí khác nhau trên Menu điện thoại.

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim Vietnamobile giá rẻ:

Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim Vietnamobile giá rẻ

Lợi ích khi tham gia dịch vụ V-line Vinaphone

Dịch vụ V-Line của dành cho Sim Vinaphone mang lại cho người dùng rất nhiều những tiện ích cho người sử dụng. đây chính là dịch vụ đặc biệt mà nhà mang Vinaphone muốn dành tặng cho những người đang sử dụng và yêu thích các dịch vụ mà nhà mạng Vinaphone mang lại cho khách hàng.

Đồng hành cùng với V-line bạn sẽ có thể nhận được rất nhiều những thông tin hằng ngày liên quan đến những vấn đề tin tức mà bạn quan tâm hoặc những góc thư giãn cho đầu óc bạn được nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng như: Những mẩu truyện ngắn, những câu chuyện kể là những bài học cuộc sống có ý nghĩa, mang tính chất giáo dục.

Đồng thời đó cũng giống như những lời chia sẻ, động viên, khích lệ…, các thông tin mới nhất về các vấn đề Xã Hội, Kinh Tế, Giáo Dục… trong và ngoài nước; những thông tin bổ ích, những mẹo vặt chăm sóc sức khỏe, dung nhan, những lời khuyên để có một đời sống tinh thần phong phú…

Đăng ký dịch vụ và hủy dịch vụ

Với những điều tuyệt vời mà những nhà mạng Vinaphone mang lại cho khách hàng, các bạn có thể đăng ký dịch vụ bằng 2 cách thông qua bản tin Flash hoặc tin nhắn SMS. Khi bạn không có thời gian để đọc những thông tin này thì cũng hoàn toàn có thể hủy dịch vụ chỉ bằng thao tác vô cùng đơn giản

Giá cước và nội dung gói cước

Với mỗi thông tin báo và gói cước bạn sẽ phải chi trả một mức cước phí cơ bản, tuy nhiên đây là mức gái vô cùng nhẹ nhàng và được nhà mang giảm đến mức thất, thấp đến mức bạn không cần phải suy nghĩa về mức cước phí mà bạn phải chi trả cho việc đọc báo và giải trí hằng ngày.

Ngoài gói dịch vụ V-line của nhà mạng Vinaphone mà chúng tôi vừa chia sẻ, bạn còn có thể chọn cho mình rất nhiều những gói dịch vụ khác nhau của nhà mạng Vinaphone với những tiện ích đặc biệt giúp bạ có thể thảo mãn được những đam mê, những nhu cầu tất yêu về thông tin, tin tức và giải trí mà nhà mạng Vinaphone cung cấp cho khách hàng.

CHÚC QUÝ KHÁCH DÙNG SIM MAY MẮN!

>>>Xem thêm các bài viết khác:


ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.chonsovinaphone.org/2017/08/dich-vu-v-line-vinaphone.html