Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

Thông tin chi tiết về gói cước Vinaxtra Vinaphone

Gói cước Vinaxtra của Vinaphone là gói cước được rất nhiều khách hàng lựa chọn  sử dụng với cước phí cực rẻ. Bài trước mình đã giới thiệu các bạn về gói cước 3G MAXS Vinaphone.Hôm nay hãy tìm hiểu ngay thông  tin về gói cước Vinaxtra này nhé.

>>>Tham khảo thêm;

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Vinaphone:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0886.21.11.21 Giá : 3,000,000      < - > 0913 186183 Giá : 10,000,000
0886.1999.79 Giá : 3,000,000      < - > 0912.68.68.12 Giá : 10,000,000
0886.19.19.39 Giá : 3,000,000      < - > 0912 574574 Giá : 10,000,000
0886.15.9979 Giá : 3,000,000      < - > 0912 574574 Giá : 10,000,000
0886.13.9968 Giá : 3,000,000      < - > 0911.95.4567 Giá : 10,000,000
0886.1234.79 Giá : 3,000,000      < - > 0911.95.3456 Giá : 10,000,000
0886.1234.68 Giá : 3,000,000      < - > 0911.89.8282 Giá : 10,000,000
0886.12.9968 Giá : 3,000,000      < - > 0911.89.8282 Giá : 10,000,000
0886.12.8889 Giá : 3,000,000      < - > 0911.699.868 Giá : 10,000,000
0886.12.1568 Giá : 3,000,000      < - > 0911.68.2468 Giá : 10,000,000
0886.12.12.99 Giá : 3,000,000      < - > 0911 338779 Giá : 10,000,000
0886.08.28.68 Giá : 3,000,000      < - > 0911 337878 Giá : 10,000,000
0886.08.07.06 Giá : 3,000,000      < - > 0911 111626 Giá : 10,000,000
0886.02.1991 Giá : 3,000,000      < - > 091.888.333.5 Giá : 10,000,000
0886 999828 Giá : 3,000,000      < - > 091.21.33337 Giá : 10,000,000
0886 988383 Giá : 3,000,000      < - > 091.123.39.39 Giá : 10,000,000
0886 977333 Giá : 3,000,000      < - > 09 1890 1975 Giá : 10,000,000
0886 969339 Giá : 3,000,000      < - > 0899.969.868 Giá : 10,000,000
0886 960555 Giá : 3,000,000      < - > 0898.78.0000 Giá : 10,000,000
0886 939279 Giá : 3,000,000      < - > 0898.6789.68 Giá : 10,000,000
0886 939168 Giá : 3,000,000      < - > 0898.50.8668 Giá : 10,000,000
0886 933779 Giá : 3,000,000      < - > 0898.48.0000 Giá : 10,000,000
0886 928968 Giá : 3,000,000      < - > 0898.35.0000 Giá : 10,000,000
0886 928555 Giá : 3,000,000      < - > 0898.19.8899 Giá : 10,000,000
0886 927279 Giá : 3,000,000      < - > 0898.16.3999 Giá : 10,000,000
0886 925868 Giá : 3,000,000      < - > 0898.1234.68 Giá : 10,000,000
0886 913868 Giá : 3,000,000      < - > 0898.11.4444 Giá : 10,000,000
0886 909222 Giá : 3,000,000      < - > 0898 686568 Giá : 10,000,000
0886 908777 Giá : 3,000,000      < - > 0898 686268 Giá : 10,000,000
0886 905777 Giá : 3,000,000      < - > 0898 616886 Giá : 10,000,000
0886 853777 Giá : 3,000,000      < - > 0898 579979 Giá : 10,000,000
0886 842777 Giá : 3,000,000      < - > 0898 511911 Giá : 10,000,000
0886 839668 Giá : 3,000,000      < - > 0898 511811 Giá : 10,000,000
0886 838579 Giá : 3,000,000      < - > 0898 511611 Giá : 10,000,000
0886 838279 Giá : 3,000,000      < - > 0898 424444 Giá : 10,000,000
0886 838179 Giá : 3,000,000      < - > 0898 365368 Giá : 10,000,000
0886 835789 Giá : 3,000,000      < - > 0898 244244 Giá : 10,000,000
0886 828368 Giá : 3,000,000      < - > 0898 232232 Giá : 10,000,000
0886 822333 Giá : 3,000,000      < - > 0898 202202 Giá : 10,000,000
0886 819868 Giá : 3,000,000      < - > 0898 188899 Giá : 10,000,000
0886 812868 Giá : 3,000,000      < - > 0898 188883 Giá : 10,000,000
0886 811779 Giá : 3,000,000      < - > 0898 123567 Giá : 10,000,000
0886 809808 Giá : 3,000,000      < - > 0898 123345 Giá : 10,000,000
0886 795689 Giá : 3,000,000      < - > 0898 104444 Giá : 10,000,000
0886 787555 Giá : 3,000,000      < - > 088888.68.22 Giá : 10,000,000
0886 779568 Giá : 3,000,000      < - > 088888.66.56 Giá : 10,000,000
0886 778979 Giá : 3,000,000      < - > 0888.83.81.81 Giá : 10,000,000
0886 777568 Giá : 3,000,000      < - > 0888.68.5668 Giá : 10,000,000
0886 777368 Giá : 3,000,000      < - > 0888.5999.09 Giá : 10,000,000
0886 777268 Giá : 3,000,000      < - > 0888.39.7779 Giá : 10,000,000
0886 755868 Giá : 3,000,000      < - > 0888.0999.80 Giá : 10,000,000
0886 755668 Giá : 3,000,000      < - > 0888.02.02.68 Giá : 10,000,000
0886 708777 Giá : 3,000,000      < - > 0888 869979 Giá : 10,000,000
0886 695777 Giá : 3,000,000      < - > 0888 864686 Giá : 10,000,000
0886 695668 Giá : 3,000,000      < - > 0888 851982 Giá : 10,000,000
0886 688696 Giá : 3,000,000      < - > 0888 831987 Giá : 10,000,000
0886 686988 Giá : 3,000,000      < - > 0888 819686 Giá : 10,000,000
0886 686388 Giá : 3,000,000      < - > 0888 811982 Giá : 10,000,000
0886 686116 Giá : 3,000,000      < - > 0888 801978 Giá : 10,000,000
0886 678579 Giá : 3,000,000      < - > 0888 681984 Giá : 10,000,000
0886 669279 Giá : 3,000,000      < - > 0888 668 600 Giá : 10,000,000
0886 667868 Giá : 3,000,000      < - > 0888 361999 Giá : 10,000,000
0886 666992 Giá : 3,000,000      < - > 0888 361999 Giá : 10,000,000
0886 666575 Giá : 3,000,000      < - > 0888 339393 Giá : 10,000,000
0886 665168 Giá : 3,000,000      < - > 0888 336600 Giá : 10,000,000
0886 663168 Giá : 3,000,000      < - > 0888 278889 Giá : 10,000,000
0886 659679 Giá : 3,000,000      < - > 0888 179579 Giá : 10,000,000
0886 658889 Giá : 3,000,000      < - > 0888 111986 Giá : 10,000,000
0886 623868 Giá : 3,000,000      < - > 0888 099 080 Giá : 10,000,000
0886 622179 Giá : 3,000,000      < - > 0888 086 066 Giá : 10,000,000
0886 588679 Giá : 3,000,000      < - > 0888 068 006 Giá : 10,000,000
0886 577599 Giá : 3,000,000      < - > 0886.6789.79 Giá : 10,000,000
0886 559868 Giá : 3,000,000      < - > 0886.63.6668 Giá : 10,000,000
0886 555899 Giá : 3,000,000      < - > 0886.40.1111 Giá : 10,000,000
0886 538777 Giá : 3,000,000      < - > 0886.11.1368 Giá : 10,000,000
0886 536636 Giá : 3,000,000      < - > 0886 981368 Giá : 10,000,000
0886 471555 Giá : 3,000,000      < - > 0886 961368 Giá : 10,000,000
0886 459777 Giá : 3,000,000      < - > 0886 888968 Giá : 10,000,000
0886 438555 Giá : 3,000,000      < - > 0886 699688 Giá : 10,000,000
0886 434333 Giá : 3,000,000      < - > 0886 668898 Giá : 10,000,000
0886 41 4078 Giá : 3,000,000      < - > 0886 551368 Giá : 10,000,000
0886 386279 Giá : 3,000,000      < - > 0886 331368 Giá : 10,000,000
0886 383179 Giá : 3,000,000      < - > 0886 233888 Giá : 10,000,000
0886 373868 Giá : 3,000,000      < - > 0886 233888 Giá : 10,000,000
0886 373779 Giá : 3,000,000      < - > 0886 221368 Giá : 10,000,000
0886 373379 Giá : 3,000,000      < - > 0886 081368 Giá : 10,000,000
0886 368186 Giá : 3,000,000      < - > 088.66.999.66 Giá : 10,000,000
0886 368179 Giá : 3,000,000      < - > 088.60.60.660 Giá : 10,000,000
0886 345222 Giá : 3,000,000      < - > 088 666 1976 Giá : 10,000,000
0886 338979 Giá : 3,000,000      < - > 0888 833988 Giá : 9,999,000
0886 336779 Giá : 3,000,000      < - > 0949 935935 Giá : 9,900,000
0886 336683 Giá : 3,000,000      < - > 0948 509509 Giá : 9,900,000
0886 321222 Giá : 3,000,000      < - > 0947 096096 Giá : 9,900,000
0886 289688 Giá : 3,000,000      < - > 0944 442014 Giá : 9,900,000
0886 288599 Giá : 3,000,000      < - > 0943 812812 Giá : 9,900,000
0886 286568 Giá : 3,000,000      < - > 0942.3333 77 Giá : 9,900,000
0886 286368 Giá : 3,000,000      < - > 0919.22.25.25 Giá : 9,900,000
0886 283688 Giá : 3,000,000      < - > 0919 989222 Giá : 9,900,000
0886 277899 Giá : 3,000,000      < - > 0918 006363 Giá : 9,900,000
0886 266588 Giá : 3,000,000      < - > 0917 409888 Giá : 9,900,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim ngũ quý:

Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim ngũ quý giá rẻ

Tìm hiểu về gói cước Vinaxtra của Vinaphone

Vinaxtra là một gói cước cho thuê bao trả trước phù hợp với những khách hàng có nhu cầu nhắn tin cao và có nhu cầu liên lạc trong thời gian dài.

Điểm nổi bật nhất của gói cước Vinaxtra Vinaphone đó chính là giá cước tin nhắn thấp  hơn so với những gói cước thông thường tới 43%. Theo đó mức cước nhắn  tin nội mạng là 200đ và cước nhắn tin ngoại mạng là 250đ.

Một điểm khá hấp dẫn của gói cước này nữa đó chính là không giới hạn thời gian sử dụng nên rất phù hợp với những khách hàng có nhu cầu liên lạc trong thời gian dài. Trong thời gian sử dụng, chỉ cần bạn có 1 cuộc gọi đi có tính cước hoặc nạp thẻ với mệnh giá bất kỳ thời gian sử dụng sẽ được gia hạn thành 92 ngày.

Bên cạnh đó lợi ích của gói cước Vinaxtra không chỉ dừng ở cước tin nhắn mà với cước gọi thoại bạn bạn cũng sẽ được giảm từ 7% đến 10% và cước dịch vụ nhạc chờ cũng được giảm tới 50%. Thật quá ưu đãi phải không ạ? Nếu bạn đang sử dụng sim Vinaphone và muốn tìm một gói cước tiết kiệm thì Vinaxtra là lựa chọn hàng đầu của bạn. Còn nếu bạn đang sử dụng các gói cước khác của nhà mạng Vinaphne hãy chuyển đổi ngay sang Vinaxtra để được hưởng khuyến mại vô cùng hấp dẫn nhé.

Cách chuyển đổi gói cước Vinaxtra của Vinaphone

Hiện nay việc chuyển gói cước sang Vinaxtra được thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ mất 1 phút thao tác trên bàn phím điện thoại là có thể chuyển đổi gói  cước dễ  dàng.

1. Nguyên tắc chuyển đổi
  • Điều kiện chuyển đổi: thuê bao trả trước đang hoạt động 2 chiều của Vinaphone trừ gói cước MyZone, Cán Bô Đoàn và gói học sinh-sinh viên.
  • Mỗi thuê bao chỉ được phép chuyển đổi gói cước 1 lần trong vòng 24h.
  • Khi chuyển đổi bạn chỉ được bảo lưu và chuyển số dư tài khoản chính.
  • Khi chuyển đổi gói cước Vinaxtra thời hạn sử dụng tương ứng với số dư của tài khoản chính vào thời  điểm chuyển đổi.
2. Các bước chuyển đổi

Để thao tác chuyển đổi gói cước Vinaphone bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: soạn tin: VinaXtra gửi 900
Bước 2: Sau khi gửi tin nhắn thành công đến đầu số 900, soạn YES hoặc NO gửi 900 để xác nhận đồng ý hay không đồng ý chuyển đổi gói cước.
Bước 3: Sau khi hoàn tất các thao tác trên hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo về số điện thoại của quý khách với nội dung thông báo số dư tài khoản và hạn sử dụng mới.

Với gói cước Vinaxtra của Vinaphone và cách chuyển đổi gói cước Vinaxtra bạn sẽ không phải lo lắng việc bỏ lỡ kỳ ưu đãi nào của nhà mạng đâu nhé. Chúc các bạn thao tác chuyển đổi gói cước thành công.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.chonsovinaphone.org/2017/08/goi-cuoc-vinaxtra-vinaphone.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét