Thứ Bảy, 5 tháng 8, 2017

Các điểm giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai

Bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về cách thanh toán cước trả sau vinaphone không cần đến điểm giao dịch. Hôm nay mình sẽ bật mí các bạn các hệ thống các điểm giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai, huyện trảng bom, tp.Biên Hòa, Huyện Long Thành, huyện Cẩm Mỹ, Định Quán, Nhơn Trạch,...

>>>Tham khảo thêm:

Hệ thống các điểm giao dịch Vinaphone tại đồng nai

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng vinaphone:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0917 992333 Giá : 3,500,000      < - > 08888.2.1993 Giá : 6,000,000
0917 95 1994 Giá : 3,500,000      < - > 08888.2.1992 Giá : 6,000,000
0917 799766 Giá : 3,500,000      < - > 08888.2.1987 Giá : 6,000,000
0917 799586 Giá : 3,500,000      < - > 08888.2.1985 Giá : 6,000,000
0917 777396 Giá : 3,500,000      < - > 08888.2.1982 Giá : 6,000,000
0917 777269 Giá : 3,500,000      < - > 08888.1.1985 Giá : 6,000,000
0917 777238 Giá : 3,500,000      < - > 08888.0.1985 Giá : 6,000,000
0917 686966 Giá : 3,500,000      < - > 08888.0.1982 Giá : 6,000,000
0917 665667 Giá : 3,500,000      < - > 08888 868.15 Giá : 6,000,000
0917 577333 Giá : 3,500,000      < - > 08888 85.337 Giá : 6,000,000
0917 575333 Giá : 3,500,000      < - > 0888.97.39.79 Giá : 6,000,000
0917 569969 Giá : 3,500,000      < - > 0888.885.119 Giá : 6,000,000
0917 557868 Giá : 3,500,000      < - > 0888.885.118 Giá : 6,000,000
0917 555778 Giá : 3,500,000      < - > 0888.885.116 Giá : 6,000,000
0917 39 1992 Giá : 3,500,000      < - > 0888.885.113 Giá : 6,000,000
0917 383389 Giá : 3,500,000      < - > 0888.884.586 Giá : 6,000,000
0917 35 1992 Giá : 3,500,000      < - > 0888.81.85.86 Giá : 6,000,000
0917 28 1992 Giá : 3,500,000      < - > 0888.7999.43 Giá : 6,000,000
0917 000799 Giá : 3,500,000      < - > 0888.75.3939 Giá : 6,000,000
0917 000788 Giá : 3,500,000      < - > 0888.75.3939 Giá : 6,000,000
09169 66663 Giá : 3,500,000      < - > 0888.71.8884 Giá : 6,000,000
09168.1.56.56 Giá : 3,500,000      < - > 0888.6999.34 Giá : 6,000,000
0916.98.1389 Giá : 3,500,000      < - > 0888.4999.51 Giá : 6,000,000
0916.8888.51 Giá : 3,500,000      < - > 0888.4999.48 Giá : 6,000,000
0916.88.99.97 Giá : 3,500,000      < - > 0888.4999.21 Giá : 6,000,000
0916.88.8687 Giá : 3,500,000      < - > 0888.43.86.86 Giá : 6,000,000
0916.88.8489 Giá : 3,500,000      < - > 0888.42.9991 Giá : 6,000,000
0916.88.8285 Giá : 3,500,000      < - > 0888.38.1986 Giá : 6,000,000
0916.88.8187 Giá : 3,500,000      < - > 0888.38.1983 Giá : 6,000,000
0916.88.8087 Giá : 3,500,000      < - > 0888.18.9998 Giá : 6,000,000
0916.88.66.63 Giá : 3,500,000      < - > 0888.0999.34 Giá : 6,000,000
0916.88.66.61 Giá : 3,500,000      < - > 0888.08.2013 Giá : 6,000,000
0916.88.66.46 Giá : 3,500,000      < - > 0888.0666.87 Giá : 6,000,000
0916.88.4664 Giá : 3,500,000      < - > 0888.0666.18 Giá : 6,000,000
0916.88.3553 Giá : 3,500,000      < - > 0888.01.8884 Giá : 6,000,000
0916.88.2424 Giá : 3,500,000      < - > 0888 887780 Giá : 6,000,000
0916.732.789 Giá : 3,500,000      < - > 0888 886684 Giá : 6,000,000
0916.71.8383 Giá : 3,500,000      < - > 0888 885882 Giá : 6,000,000
0916.68.32.68 Giá : 3,500,000      < - > 0888 880178 Giá : 6,000,000
0916.59.6879 Giá : 3,500,000      < - > 0888 869866 Giá : 6,000,000
0916.55.78.78 Giá : 3,500,000      < - > 0888 858859 Giá : 6,000,000
0916.52.1568 Giá : 3,500,000      < - > 0888 849993 Giá : 6,000,000
0916.50.98.98 Giá : 3,500,000      < - > 0888 819879 Giá : 6,000,000
0916.49.19.79 Giá : 3,500,000      < - > 0888 807 870 Giá : 6,000,000
0916.45.9889 Giá : 3,500,000      < - > 0888 805 850 Giá : 6,000,000
0916.39.9111 Giá : 3,500,000      < - > 0888 688660 Giá : 6,000,000
0916.39.9000 Giá : 3,500,000      < - > 0888 676979 Giá : 6,000,000
0916.39.49.39 Giá : 3,500,000      < - > 0888 668664 Giá : 6,000,000
0916.38.9559 Giá : 3,500,000      < - > 0888 654654 Giá : 6,000,000
0916.38.1919 Giá : 3,500,000      < - > 0888 616636 Giá : 6,000,000
0916.378.910 Giá : 3,500,000      < - > 0888 571986 Giá : 6,000,000
0916.37.8998 Giá : 3,500,000      < - > 0888 388279 Giá : 6,000,000
0916.3333.02 Giá : 3,500,000      < - > 0888 286686 Giá : 6,000,000
0916.32.9966 Giá : 3,500,000      < - > 0888 143456 Giá : 6,000,000
0916.32.9669 Giá : 3,500,000      < - > 0886.89.2345 Giá : 6,000,000
0916.30.9669 Giá : 3,500,000      < - > 0886.87.1986 Giá : 6,000,000
0916.29.9339 Giá : 3,500,000      < - > 0886.83.85.88 Giá : 6,000,000
0916.29.59.68 Giá : 3,500,000      < - > 0886.79.79.29 Giá : 6,000,000
0916.27.9696 Giá : 3,500,000      < - > 0886.76.3456 Giá : 6,000,000
0916.25.9966 Giá : 3,500,000      < - > 0886.58.3456 Giá : 6,000,000
0916.25.9779 Giá : 3,500,000      < - > 0886.5252.79 Giá : 6,000,000
0916.25.2288 Giá : 3,500,000      < - > 0886.40.4567 Giá : 6,000,000
0916.23453.9 Giá : 3,500,000      < - > 0886.25.8868 Giá : 6,000,000
0916.23.6996 Giá : 3,500,000      < - > 0886.19.3456 Giá : 6,000,000
0916.22.3993 Giá : 3,500,000      < - > 0886.18.1102 Giá : 6,000,000
0916.22.3699 Giá : 3,500,000      < - > 0886.12.8868 Giá : 6,000,000
0916.21.8886 Giá : 3,500,000      < - > 0886.1111.22 Giá : 6,000,000
0916.20.9669 Giá : 3,500,000      < - > 0886.05.8668 Giá : 6,000,000
0916.15.6268 Giá : 3,500,000      < - > 0886.0000.55 Giá : 6,000,000
0916.11.3883 Giá : 3,500,000      < - > 0886 933668 Giá : 6,000,000
0916.09.59.89 Giá : 3,500,000      < - > 0886 888696 Giá : 6,000,000
0916 999183 Giá : 3,500,000      < - > 0886 850850 Giá : 6,000,000
0916 974555 Giá : 3,500,000      < - > 0886 841368 Giá : 6,000,000
0916 970789 Giá : 3,500,000      < - > 0886 826286 Giá : 6,000,000
0916 964848 Giá : 3,500,000      < - > 0886 799777 Giá : 6,000,000
0916 888646 Giá : 3,500,000      < - > 0886 797789 Giá : 6,000,000
0916 882689 Giá : 3,500,000      < - > 0886 711368 Giá : 6,000,000
0916 88 51 88 Giá : 3,500,000      < - > 0886 669933 Giá : 6,000,000
0916 859868 Giá : 3,500,000      < - > 0886 621621 Giá : 6,000,000
0916 831980 Giá : 3,500,000      < - > 0886 531368 Giá : 6,000,000
0916 7779 86 Giá : 3,500,000      < - > 0886 511368 Giá : 6,000,000
0916 777579 Giá : 3,500,000      < - > 0886 501368 Giá : 6,000,000
0916 683679 Giá : 3,500,000      < - > 0886 351368 Giá : 6,000,000
0916 679669 Giá : 3,500,000      < - > 0886 328328 Giá : 6,000,000
0916 655968 Giá : 3,500,000      < - > 0886 321368 Giá : 6,000,000
0916 643579 Giá : 3,500,000      < - > 0886 301368 Giá : 6,000,000
0916 619797 Giá : 3,500,000      < - > 0886 268688 Giá : 6,000,000
0916 613113 Giá : 3,500,000      < - > 0886 251368 Giá : 6,000,000
0916 599997 Giá : 3,500,000      < - > 0886 203203 Giá : 6,000,000
0916 518588 Giá : 3,500,000      < - > 0886 162162 Giá : 6,000,000
0916 499997 Giá : 3,500,000      < - > 0886 123689 Giá : 6,000,000
0916 499779 Giá : 3,500,000      < - > 0886 085085 Giá : 6,000,000
0916 472555 Giá : 3,500,000      < - > 0886 071368 Giá : 6,000,000
0916 412555 Giá : 3,500,000      < - > 0886 041368 Giá : 6,000,000
0916 393000 Giá : 3,500,000      < - > 0886 011368 Giá : 6,000,000
0916 368558 Giá : 3,500,000      < - > 0886 009555 Giá : 6,000,000
0916 368228 Giá : 3,500,000      < - > 088.669.1987 Giá : 6,000,000
0916 356679 Giá : 3,500,000      < - > 0912.33.00.44 Giá : 5,999,000
0916 319389 Giá : 3,500,000      < - > 0949.30.6886 Giá : 5,950,000
0916 292286 Giá : 3,500,000      < - > 0886 555550 Giá : 5,950,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim thần tài giá rẻ:


Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim thần tài giá rẻ

Các điểm giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai

1. Điểm giao dịch Vinaphone Biên Hòa

 Điểm giao dịch Hố Nai
 • SĐT:  0613888887
 • Địa chỉ: 39/3 Khu phố 4, Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai
Khu công nghiệp
 • SĐT:  0613992721
 • Địa chỉ: Số 27 đường 2A KCN Biên Hòa, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Điểm giao dịch Tân mai
 • SĐT:  0613826955
 • Địa chỉ: Ngã 4 Võ Thị Sáu Phạm Văn Thuận KP2, Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
Điểm giao dịch Chợ Đồn
 • SĐT:  0613859000
 • Địa chỉ: Nguyễn Tri Phương, Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai
Điểm giao dịch Hố Nai
 • SĐT:  0613884838
 • Địa chỉ: Xa lộ Hà Nội, Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai
Điểm giao dịch Long Bình Tân
 • SĐT:  0613836848
 • Địa chỉ: 51 Khu phố Bình Dương, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai
Điểm giao dịch Quang Vinh
 • SĐT:  0613941363
 • Địa chỉ: 30D KP1, Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
2. Điểm giao dịch Vinaphone Long Thành

TT Giao dịch viễn thông 3
 • SĐT:  0613501555
 • Địa chỉ: Khu Phước Hải, Long Thành, Long Thành, Đồng Nai
TT Giao dịch Long Giao
 • SĐT:  0613878000
 • Địa chỉ: Ấp Suối Râm, Long Giao, Cẩm Mỹ, Đồng Nai
Điểm giao dịch Viễn thông Bảo Bình
 • SĐT:  0613875000
 • Địa chỉ: Ấp Tân Bảo, Bảo Bình, Cẩm Mỹ, Đồng Nai
Điểm giao dịch Viễn Thông Xuân Quế
 • SĐT:  0613720000
 • Địa chỉ: Ấp 2, Xuân Quế, Cẩm Mỹ, Đồng Nai
Điểm giao dịch Viễn Thông Xuân Mỹ
 • SĐT:  0613790000
 • Địa chỉ: Ấp Cẩm Sơn, Xuân Mỹ, Cẩm Mỹ, Đồng Nai
3. Điểm giao dịch Vinaphone Long Khánh

GD VT- CNTT Long Khánh
 • SĐT:  0613876660
 • Địa chỉ: 01 Thích Quảng Đức, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai
4. Điểm giao dịch Vinaphone Xuân Lộc

GD VT- CNTT Xuân Tâm
 • SĐT:  0613758000
 • Địa chỉ: Ấp 2, Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai
GD VT- CNTT Xuân Lộc
 • SĐT:  0613871800
 • Địa chỉ: Xã Xuân Hiệp, Xuân Hiệp, Xuân Lộc, Đồng Nai
5. Điểm giao dịch Vinaphone Định Quán

GD VT- CNTT Phú Túc
 • SĐT:  0613639000
 • Địa chỉ: Quốc lộ 20, Phú Túc, Định Quán, Đồng Nai
GD VT- CNTT La Ngà
 • SĐT:  0613853003
 • Địa chỉ: KM 101, Quốc lộ 20, Ấp 4, La Ngà, Định Quán, Đồng Nai
GD VT - CNTT Định Quán
 • SĐT:  0613.614222
 • Địa chỉ: Ấp Hiệp Quyết , Định Quán, Định Quán, Đồng Nai 
6. Điểm giao dich Vinaphone Tân Phú

GD VT- CNTT Phú Lâm
 • SĐT:  0613858000
 • Địa chỉ: Quốc lộ 20, Phú Lâm, Tân Phú, Đồng Nai
GD VT- CNTT Tân Phú
 • SĐT:  0613668006
 • Địa chỉ: Quộc lộ 20, Tân Phú, Tân Phú, Đồng Nai
7. Điểm giao dịch Vinaphone Xuân Lộc

GD VT- CNTT Xuân Định
 • SĐT:   0613872333
 • Địa chỉ: Ấp Bảo Định, Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai
8. Điểm giao dịch Vinaphone Trảng Bom

Giao dịch Trảng Bom
 • SĐT:   0613675676
 • Địa chỉ: Khu phố 3, Trảng Bom, Trảng Bom, Đồng Nai
Trạm VT Bắc Sơn
 • SĐT:   0613869001
 • Địa chỉ: Ấp Tân Thành, Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai
Trạm VT Hưng Thịnh
 • SĐT:   0613868111
 • Địa chỉ: Ấp Hưng Bình, Hưng Thịnh, Trảng Bom, Đồng Nai
Trạm VT Giang Điền
 • SĐT:   0613866000
 • Địa chỉ: Ấp Độc Lập, Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai
Giao dịch Dầu Giây
 • SĐT:   0613761001
 • Địa chỉ: Quốc lộ 1,Ấp Trần Cao Vân, Bàu Hàm 2, Thống Nhất, Đồng Nai
9. Điểm giao dịch Vinaphone Vĩnh Cửu

Giao dịch Vĩnh Cửu
 • SĐT:  0613860000
 • Địa chỉ: Khu phố 5, Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
Giao dịch Thạnh Phú
 • SĐT:  0613865002
 • Địa chỉ: Ấp 2, Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
Giao dịch Tân Bình
 • SĐT:  0613965002
 • Địa chỉ: Ấp Bình Phước, Tân Bình, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
Giao dịch Tân An
 • SĐT:  0613927002
 • Địa chỉ: Ấp 2, Tân An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
Giao dịch Phú Lý
 • SĐT:  0613862000
 • Địa chỉ: Ấp Lý lịch 1, Phú Lý, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
10. Điểm giao dịch Vinaphone Nhơn Trạch

Giao dịch VT Phước Thiền
 • SĐT:  0613.848000
 • Địa chỉ: Ấp Trầu, Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai

SỐ TỔNG ĐÀI NHÀ MẠNG VINAPHONE: 9191

Trên đây là danh sách đầy đủ các điểm giao dịch của Vinaphone tại tỉnh Đồng Nai. Khi gặp bất cứ vấn đề gì cần hỗ trợ quý khách hãy ra điểm giao dịch gần nhất để được phục vụ nhé. Hoặc quý khách có thể điện trực tiếp lên tổng đài của chúng tôi để được tư vấn. Cảm ơn quý khách đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét