Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2017

Các gói dịch vụ nhà mạng vinaphone

Các gói dịch vụ của nhà mạng Vinaphone như các gói dịch vụ 3G của Vinaphone, VinaPhone triển khai kênh bán hàng Facebook, dịch vụ chặn cuộc gọi, dịch vụ bản tin âm nhạc cực chất.

Hiên tại, Vinaphone là một trong những nhà mạng lớn nhất cả nước với rất nhiều những gói dịch vụ Vinaphone để phục vụ cho các nhu cầu dịch vụ cho người sử dụng như các dịch vụ 3G, dịch vụ nhạc chuông, nhạc chờ, dịch vụ chặn cuộc gọi,dịch vụ Mobile internet… thậm chí là các dịch vụ phục vụ cho công việc kinh doanh của người dùng.

>>>Tham khảo thêm:


>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Vinaphone:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0917 23 1987 Giá : 4,000,000      < - > 0899 221985 Giá : 4,200,000
0917 210555 Giá : 4,000,000      < - > 0899 221983 Giá : 4,200,000
09167 686 98 Giá : 4,000,000      < - > 0899 211288 Giá : 4,200,000
0916.8888.75 Giá : 4,000,000      < - > 0899 096969 Giá : 4,200,000
0916.88.77.87 Giá : 4,000,000      < - > 0898.66.88.38 Giá : 4,200,000
0916.88.66.87 Giá : 4,000,000      < - > 0898.19.19.39 Giá : 4,200,000
0916.88.6446 Giá : 4,000,000      < - > 0898 888782 Giá : 4,200,000
0916.88.4646 Giá : 4,000,000      < - > 0898 888781 Giá : 4,200,000
0916.86.99.98 Giá : 4,000,000      < - > 0898 888780 Giá : 4,200,000
0916.6.9.1996 Giá : 4,000,000      < - > 0898 888739 Giá : 4,200,000
0916.37.1993 Giá : 4,000,000      < - > 0898 888581 Giá : 4,200,000
0916.37.1992 Giá : 4,000,000      < - > 0898 888381 Giá : 4,200,000
0916.34.9988 Giá : 4,000,000      < - > 0898 888239 Giá : 4,200,000
0916.32.1985 Giá : 4,000,000      < - > 0898 888180 Giá : 4,200,000
0916.30.2868 Giá : 4,000,000      < - > 0898 888152 Giá : 4,200,000
0916.27.1997 Giá : 4,000,000      < - > 0898 233334 Giá : 4,200,000
0916.27.1992 Giá : 4,000,000      < - > 0898 200900 Giá : 4,200,000
0916.27.1988 Giá : 4,000,000      < - > 089 888 04 88 Giá : 4,200,000
0916.27.1985 Giá : 4,000,000      < - > 0888 131568 Giá : 4,200,000
0916.27.1983 Giá : 4,000,000      < - > 0886.73.3979 Giá : 4,200,000
0916.27.1980 Giá : 4,000,000      < - > 0886 332688 Giá : 4,200,000
0916.26.06.86 Giá : 4,000,000      < - > 0886 322688 Giá : 4,200,000
0916.21.1995 Giá : 4,000,000      < - > 0886 115688 Giá : 4,200,000
0916.21.1993 Giá : 4,000,000      < - > 0886 112688 Giá : 4,200,000
0916.21.1985 Giá : 4,000,000      < - > 0886 011118 Giá : 4,200,000
0916.21.1983 Giá : 4,000,000      < - > 0911 599579 Giá : 4,170,000
0916.21.1982 Giá : 4,000,000      < - > 0944.94.96.98 Giá : 4,150,000
0916.21.1980 Giá : 4,000,000      < - > 0944.20.3979 Giá : 4,150,000
0916.06.6600 Giá : 4,000,000      < - > 0944.10.3979 Giá : 4,150,000
0916.00.01.02 Giá : 4,000,000      < - > 0943.22.44.22 Giá : 4,150,000
0916 933337 Giá : 4,000,000      < - > 0917.39.8998 Giá : 4,150,000
0916 589879 Giá : 4,000,000      < - > 0916.39.82.82 Giá : 4,150,000
0916 274747 Giá : 4,000,000      < - > 0913 779539 Giá : 4,150,000
0915.69.29.69 Giá : 4,000,000      < - > 0911 972555 Giá : 4,150,000
0915.32.3579 Giá : 4,000,000      < - > 0888 279268 Giá : 4,150,000
0915.30.7788 Giá : 4,000,000      < - > 0886.87.4567 Giá : 4,150,000
0915.28.77.99 Giá : 4,000,000      < - > 0946.92.3939 Giá : 4,100,000
0915.26.96.96 Giá : 4,000,000      < - > 0946.268.379 Giá : 4,100,000
0915.12.0123 Giá : 4,000,000      < - > 0943.787.788 Giá : 4,100,000
0915.11.0123 Giá : 4,000,000      < - > 0942.99.8585 Giá : 4,100,000
0915.096.222 Giá : 4,000,000      < - > 0941 680666 Giá : 4,100,000
0915.08.2008 Giá : 4,000,000      < - > 0941 000020 Giá : 4,100,000
0915.05.2006 Giá : 4,000,000      < - > 0918.969.368 Giá : 4,100,000
0915 513993 Giá : 4,000,000      < - > 0918.90.3868 Giá : 4,100,000
0915 499996 Giá : 4,000,000      < - > 0917.59.3868 Giá : 4,100,000
0914.986.988 Giá : 4,000,000      < - > 0917.59.3668 Giá : 4,100,000
0914.93.9889 Giá : 4,000,000      < - > 0917.58.78.68 Giá : 4,100,000
0914.57.8998 Giá : 4,000,000      < - > 0917.555.968 Giá : 4,100,000
0914.51.3399 Giá : 4,000,000      < - > 0916 666819 Giá : 4,100,000
0914.49.6668 Giá : 4,000,000      < - > 0914.41.51.61 Giá : 4,100,000
0914.46.8998 Giá : 4,000,000      < - > 0912.40.6879 Giá : 4,100,000
0914.432.555 Giá : 4,000,000      < - > 09119.47.668 Giá : 4,100,000
0914.37.1368 Giá : 4,000,000      < - > 09119.34.668 Giá : 4,100,000
0914.17.55.99 Giá : 4,000,000      < - > 09119.07.668 Giá : 4,100,000
0914 947666 Giá : 4,000,000      < - > 0911.9990.68 Giá : 4,100,000
0914 81 1991 Giá : 4,000,000      < - > 0911.997.333 Giá : 4,100,000
0914 444496 Giá : 4,000,000      < - > 0911.995.222 Giá : 4,100,000
0913.99.3337 Giá : 4,000,000      < - > 0911.95.95.79 Giá : 4,100,000
0913.87.8181 Giá : 4,000,000      < - > 0911.94.5868 Giá : 4,100,000
0913.76.1992 Giá : 4,000,000      < - > 0911.938.168 Giá : 4,100,000
0913.75.1993 Giá : 4,000,000      < - > 0911.93.5599 Giá : 4,100,000
0913.72.1997 Giá : 4,000,000      < - > 0911.92.9191 Giá : 4,100,000
0913.72.1991 Giá : 4,000,000      < - > 0911.92.82.82 Giá : 4,100,000
0913.72.1988 Giá : 4,000,000      < - > 0911.911.679 Giá : 4,100,000
0913.72.1985 Giá : 4,000,000      < - > 0911.90.92.92 Giá : 4,100,000
0913.70.75.79 Giá : 4,000,000      < - > 0911.89.6368 Giá : 4,100,000
0913.52.1983 Giá : 4,000,000      < - > 0911.879.168 Giá : 4,100,000
0913.335.669 Giá : 4,000,000      < - > 0911.839.279 Giá : 4,100,000
0913.20.23.25 Giá : 4,000,000      < - > 0911.799.468 Giá : 4,100,000
0913.10.4078 Giá : 4,000,000      < - > 0911.797.668 Giá : 4,100,000
0913.0913.77 Giá : 4,000,000      < - > 0911.79.52.68 Giá : 4,100,000
0913.01.26.99 Giá : 4,000,000      < - > 0911.68.9119 Giá : 4,100,000
0913.01.1689 Giá : 4,000,000      < - > 0911.68.7676 Giá : 4,100,000
0913.00.1289 Giá : 4,000,000      < - > 0911.669.588 Giá : 4,100,000
0913 638222 Giá : 4,000,000      < - > 0911.669.388 Giá : 4,100,000
0913 555225 Giá : 4,000,000      < - > 0911.669.288 Giá : 4,100,000
0913 399679 Giá : 4,000,000      < - > 0911.669.188 Giá : 4,100,000
0912.78.38.79 Giá : 4,000,000      < - > 0911.66.55.69 Giá : 4,100,000
0912.78.11.79 Giá : 4,000,000      < - > 0911.59.2299 Giá : 4,100,000
0912.675.333 Giá : 4,000,000      < - > 0911.56.1919 Giá : 4,100,000
0912.1111.94 Giá : 4,000,000      < - > 0911 183858 Giá : 4,100,000
0912.08.1881 Giá : 4,000,000      < - > 091.9889.679 Giá : 4,100,000
0912.0356.99 Giá : 4,000,000      < - > 091.7575.368 Giá : 4,100,000
0912.03.0033 Giá : 4,000,000      < - > 091.3333.664 Giá : 4,100,000
0912.01.6779 Giá : 4,000,000      < - > 091.3333.661 Giá : 4,100,000
0912.0000.20 Giá : 4,000,000      < - > 091.3333.660 Giá : 4,100,000
0912.00.9799 Giá : 4,000,000      < - > 091.2225.779 Giá : 4,100,000
0912.00.6779 Giá : 4,000,000      < - > 091.1992.333 Giá : 4,100,000
0912.00.35.88 Giá : 4,000,000      < - > 091.1984.879 Giá : 4,100,000
0912.00.2589 Giá : 4,000,000      < - > 091.1984.179 Giá : 4,100,000
0912.00.23.88 Giá : 4,000,000      < - > 091.1983.179 Giá : 4,100,000
0912 888161 Giá : 4,000,000      < - > 091.1982.579 Giá : 4,100,000
0912 859568 Giá : 4,000,000      < - > 091.1981.468 Giá : 4,100,000
0912 844449 Giá : 4,000,000      < - > 091.1980.679 Giá : 4,100,000
0912 779339 Giá : 4,000,000      < - > 091.1978.579 Giá : 4,100,000
0912 66 59 79 Giá : 4,000,000      < - > 091.1976.579 Giá : 4,100,000
0912 66 44 00 Giá : 4,000,000      < - > 091.1976.568 Giá : 4,100,000
0912 179139 Giá : 4,000,000      < - > 091.1975.968 Giá : 4,100,000
0912 011699 Giá : 4,000,000      < - > 091.1975.368 Giá : 4,100,000
0912 011669 Giá : 4,000,000      < - > 091.1975.179 Giá : 4,100,000

Một số dịch vụ tốt nhất của Vinaphone

1. Dịch vụ 3G của Vinaphone

Đối với  những người sử dụng Sim Vinaphone, chắc hẳn sẽ không còn lạ lẫm với dịch vụ 3G của nhà mạng Vinaphone về cả tốc độ lẫn chất lượng cũng như độ phong phú các gói 3G phục vụ nhu cầu sử dụng 3G của người dùng.

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim giá rẻ:

Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim giá rẻ

2. VinaPhone triển khai kênh bán hàng Facebook

Với sự bùng nổ của Facebook và thương mại điện tử VinaPhone triển khai các gói dịch vụ hấp dẫn dành cho khách hàng online mua hàng trực tiếp qua Fanpage MUA HÀNG VNPT. Bạn có thể đăng ký dịch vụ online thông qua Fanpage với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức và tối đa hóa các lợi ích dịch vụ thông qua việc trao đổi, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ tư vấn trực tiếp.

3. Dịch vụ chặn cuộc gọi Call Blocking

Dịch vụ Chặn cuộc gọi hay Call Blocking là dịch vụ quản lý cuộc gọi cho phép tất cả các thuê bao VinaPhone sử dụng dịch vụ có quyền Chặn, Chuyển, Nhận các cuộc gọi mà mình mong muốn mọi lúc mọi nơi.

Để Đăng ký dịch vụ  Khách hàng có thể đăng ký  bằng cách Soạn DK gửi 9336

Khi không muốn sử dụng dịch vụ này nữa khách hàng có thể hủy dịch vụ soạn: HUY gửi 9336

Chỉ với mức Phí thuê bao 10.000 đồng/tháng là bạn có thể sử dụng dịch vụ mà không lo lăng bị làm phiền từ những thuê bao không mong muốn nữa rồi.

4. Dịch vụ Nhạc trên di động Chacha

Phục vụ nhu cầu nghe nhạc và giải trí của những yêu nhạc việt, nhà mạng Vinaphone đã cho ra mắt dịch vụ Nhạc trên di động Chacha đây là dịch vụ Cổng âm nhạc cung cấp cho khách hàng các tiện ích: nghe nhạc online trên điện thoại di động hoặc trên máy tính; tải bài hát, tải nhạc chuông điện thoại, cài đặt nhạc cho dịch vụ nhạc chuông chờ RingTunes tham gia các hoạt động cộng đồng âm nhạc...

Để sử dụng dịch vụ, rất đơn giản bạn chỉ cần soạn: DK CHACHA gửi 9234 để đăng ký gói cước Chacha Fun với mức cước phí là 5.000đ/7 ngày.

Nếu bạn không muốn sử dụng dịch vụ nữa bạn có thể hủy bỏ dịch vụ mình đang dùng bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp: HUY CHACHA gửi 9234.

5. Dịch vụ Bản tin âm nhạc

Dịch vụ Bản tin âm nhạc -  là dịch vụ cung cấp các nội dung thông tin âm nhạc hàng ngày cho khách hàng với nội dung phong phú hấp dẫn liên quan đến thị trường âm nhạc trong nước, quốc tế, các thông tin chuyên sâu đặc biệt về các ca sĩ nổi tiếng trong nước.

Với 2 gói nội dung là gói nội dung tổng hợp và gói thông tin chuyên biệt theo ca sĩ, thông tin về từng ca sĩ người dùng có thể chon cho mình những gói nội dung phù hợp nhất cho bản thân và đáp ứng nhu cầu về thông tin âm nhạc trong nước và quốc tế của bản thân.

Để đăng ký gói tin, bạn có thể soạn tin theo cú pháp của mỗi gói dịch vụ:
  • Gói nội dung tổng hợp soạn tin: DK gửi 1564
  • Gói thông tin chuyên biệt theo ca sĩ, thông tin về từng ca sĩ: soạn tin DK Mãcasỹ gửi 1564.
Trên đây là một số gói dịch vụ cơ bản mà nhà mạng Vinaphone đưa ra thị trường nhằm phục vụ nhu cầu sim số đẹp của khác hàng, chúc các bạn có những thời gian thoải mái cùng với những dịch vụ mà Vinaphone mang lại cho khách hàng và hi vọng Vinaphone sẽ ra nhiều dịch vụ hơn nữa để khách hàng có thể tham gia những dịch vụ tuyệt vời nhất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét