Thứ Bảy, 5 tháng 8, 2017

Tìm hiểu về dịch vụ MyTunes Vinaphone

Với cách tự cài đặt nhạc chờ cho mình với MyTunes Vinaphone bạn khỏi mất tiền mua bài hát đăng ký dịch vụ cực đơn giản, hủy cũng nhanh chóng, tạm ngưng, khôi phục dịch vụ cực dễ.

Bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về dịch vụ đổi số của nhà mạng Vinaphone. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về dịch vụ MyTunes Vinaphone nhé!

>>>Tham khảo thêm:
Giới thiệu về dịch vụ My Tunes Vinaphone

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Vinaphone:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0913.79.11.89 Giá : 3,400,000      < - > 0915 856866 Giá : 7,200,000
0913.59.1990 Giá : 3,400,000      < - > 0913.66.9229 Giá : 7,200,000
0913.2.4.1988 Giá : 3,400,000      < - > 0913 55 44 11 Giá : 7,200,000
0913 739559 Giá : 3,400,000      < - > 0911 888599 Giá : 7,200,000
0912 525239 Giá : 3,400,000      < - > 0911 888299 Giá : 7,200,000
0911 691686 Giá : 3,400,000      < - > 091.666.95.99 Giá : 7,200,000
0911 155656 Giá : 3,400,000      < - > 0898 888768 Giá : 7,200,000
0888.7888.63 Giá : 3,400,000      < - > 0888.68.68.10 Giá : 7,200,000
0888.7888.61 Giá : 3,400,000      < - > 0888 239839 Giá : 7,200,000
0888.68.97.68 Giá : 3,400,000      < - > 0911.6666.00 Giá : 7,166,000
0888.610.668 Giá : 3,400,000      < - > 0898.4.68886 Giá : 7,160,000
0888.39.22.39 Giá : 3,400,000      < - > 0911 958886 Giá : 7,150,000
0888 982989 Giá : 3,400,000      < - > 0888 585586 Giá : 7,110,000
0888 363899 Giá : 3,400,000      < - > 0941.333.357 Giá : 7,100,000
0888 293294 Giá : 3,400,000      < - > 0916.779.339 Giá : 7,100,000
0888 110101 Giá : 3,400,000      < - > 0911.665.885 Giá : 7,100,000
0886.51.1234 Giá : 3,400,000      < - > 0911.550.660 Giá : 7,100,000
0886 668389 Giá : 3,400,000      < - > 0911.39.1986 Giá : 7,100,000
0944 111151 Giá : 3,430,000      < - > 0911 189 989 Giá : 7,100,000
0898 789886 Giá : 3,430,000      < - > 0886 488868 Giá : 7,050,000
0898 299779 Giá : 3,430,000      < - > 0949.11.8668 Giá : 7,000,000
0941 901993 Giá : 3,450,000      < - > 0948.77.33.77 Giá : 7,000,000
094.550.78.78 Giá : 3,450,000      < - > 0948 971971 Giá : 7,000,000
094.19.9.1995 Giá : 3,450,000      < - > 0948 22 1234 Giá : 7,000,000
094.19.7.1996 Giá : 3,450,000      < - > 0948 118186 Giá : 7,000,000
094.19.6.1993 Giá : 3,450,000      < - > 0947.77.20.20 Giá : 7,000,000
094.19.5.1996 Giá : 3,450,000      < - > 0947 774545 Giá : 7,000,000
094.19.4.1992 Giá : 3,450,000      < - > 0947 774343 Giá : 7,000,000
094.19.3.1995 Giá : 3,450,000      < - > 0947 774141 Giá : 7,000,000
094.19.3.1994 Giá : 3,450,000      < - > 0947 774040 Giá : 7,000,000
094.19.3.1990 Giá : 3,450,000      < - > 0947 774000 Giá : 7,000,000
094.19.1.1998 Giá : 3,450,000      < - > 0947 772828 Giá : 7,000,000
094.18.9.1994 Giá : 3,450,000      < - > 0946.59.60.61 Giá : 7,000,000
094.18.8.1994 Giá : 3,450,000      < - > 0946 660404 Giá : 7,000,000
094.18.7.1994 Giá : 3,450,000      < - > 0946 660303 Giá : 7,000,000
094.18.6.1995 Giá : 3,450,000      < - > 0946 660202 Giá : 7,000,000
094.18.6.1994 Giá : 3,450,000      < - > 0946 660101 Giá : 7,000,000
094.18.6.1992 Giá : 3,450,000      < - > 0946 640888 Giá : 7,000,000
094.18.5.1998 Giá : 3,450,000      < - > 0946 045045 Giá : 7,000,000
094.18.5.1996 Giá : 3,450,000      < - > 0944.777.868 Giá : 7,000,000
094.18.5.1994 Giá : 3,450,000      < - > 0944.11.00.77 Giá : 7,000,000
094.18.5.1990 Giá : 3,450,000      < - > 0944 444191 Giá : 7,000,000
094.18.4.1996 Giá : 3,450,000      < - > 0943.7777.39 Giá : 7,000,000
094.18.1.1995 Giá : 3,450,000      < - > 0943 367367 Giá : 7,000,000
094.18.1.1992 Giá : 3,450,000      < - > 0942.11.99.66 Giá : 7,000,000
094.17.9.1992 Giá : 3,450,000      < - > 0941.99.88.39 Giá : 7,000,000
094.17.8.1995 Giá : 3,450,000      < - > 0941.99.79.89 Giá : 7,000,000
094.17.7.1998 Giá : 3,450,000      < - > 0941.99.79.68 Giá : 7,000,000
094.17.7.1990 Giá : 3,450,000      < - > 0941.99.77.39 Giá : 7,000,000
094.17.6.1992 Giá : 3,450,000      < - > 0941.99.68.79 Giá : 7,000,000
094.17.5.1993 Giá : 3,450,000      < - > 0941.99.68.39 Giá : 7,000,000
094.17.4.1993 Giá : 3,450,000      < - > 0941.88.66.39 Giá : 7,000,000
094.17.4.1992 Giá : 3,450,000      < - > 0941.88.55.79 Giá : 7,000,000
094.17.3.1993 Giá : 3,450,000      < - > 0941.88.55.68 Giá : 7,000,000
094.17.1.1994 Giá : 3,450,000      < - > 0941.88.39.68 Giá : 7,000,000
094.16.8.1993 Giá : 3,450,000      < - > 0941.88.33.79 Giá : 7,000,000
094.16.7.1996 Giá : 3,450,000      < - > 0941.88.33.68 Giá : 7,000,000
094.16.6.1998 Giá : 3,450,000      < - > 0941.88.11.79 Giá : 7,000,000
094.16.5.1996 Giá : 3,450,000      < - > 0941.88.00.79 Giá : 7,000,000
094.16.5.1990 Giá : 3,450,000      < - > 0941.22.39.68 Giá : 7,000,000
094.16.4.1998 Giá : 3,450,000      < - > 0941 989789 Giá : 7,000,000
094.16.4.1990 Giá : 3,450,000      < - > 0941 886939 Giá : 7,000,000
094.16.1.1994 Giá : 3,450,000      < - > 0941 886579 Giá : 7,000,000
094.15.9.1994 Giá : 3,450,000      < - > 0941 711711 Giá : 7,000,000
094.15.9.1992 Giá : 3,450,000      < - > 0941 234000 Giá : 7,000,000
094.15.9.1990 Giá : 3,450,000      < - > 0941 051051 Giá : 7,000,000
094.15.8.1992 Giá : 3,450,000      < - > 094.777.48.48 Giá : 7,000,000
094.15.7.1998 Giá : 3,450,000      < - > 094.777.27.27 Giá : 7,000,000
094.15.7.1996 Giá : 3,450,000      < - > 094.777.25.25 Giá : 7,000,000
094.15.6.1990 Giá : 3,450,000      < - > 094.777.24.24 Giá : 7,000,000
094.15.5.1993 Giá : 3,450,000      < - > 094.777.23.23 Giá : 7,000,000
094.15.5.1992 Giá : 3,450,000      < - > 094.777.21.21 Giá : 7,000,000
094.15.4.1996 Giá : 3,450,000      < - > 094.777.16.16 Giá : 7,000,000
094.15.2.1998 Giá : 3,450,000      < - > 094.777.15.15 Giá : 7,000,000
094.15.2.1995 Giá : 3,450,000      < - > 094.777.14.14 Giá : 7,000,000
094.14.8.1994 Giá : 3,450,000      < - > 094.777.13.13 Giá : 7,000,000
094.14.7.1994 Giá : 3,450,000      < - > 094.777.12.12 Giá : 7,000,000
094.14.7.1993 Giá : 3,450,000      < - > 094.777.10.10 Giá : 7,000,000
094.14.6.1998 Giá : 3,450,000      < - > 094.777.1.000 Giá : 7,000,000
094.14.6.1992 Giá : 3,450,000      < - > 094.777.05.05 Giá : 7,000,000
094.14.3.1993 Giá : 3,450,000      < - > 094.777.04.04 Giá : 7,000,000
094.14.3.1992 Giá : 3,450,000      < - > 094.666.27.27 Giá : 7,000,000
094.14.1.1998 Giá : 3,450,000      < - > 094.666.25.25 Giá : 7,000,000
094.14.1.1995 Giá : 3,450,000      < - > 094.666.23.23 Giá : 7,000,000
094.13.8.1995 Giá : 3,450,000      < - > 094.666.2.000 Giá : 7,000,000
094.13.8.1992 Giá : 3,450,000      < - > 094.666.08.08 Giá : 7,000,000
094.13.7.1992 Giá : 3,450,000      < - > 094.666.05.05 Giá : 7,000,000
094.13.7.1990 Giá : 3,450,000      < - > 094.18.18.779 Giá : 7,000,000
094.13.6.1995 Giá : 3,450,000      < - > 094.137.8989 Giá : 7,000,000
094.13.6.1990 Giá : 3,450,000      < - > 094.123.68.79 Giá : 7,000,000
094.13.5.1994 Giá : 3,450,000      < - > 094 79 11234 Giá : 7,000,000
094.13.4.1993 Giá : 3,450,000      < - > 0919.88.84.84 Giá : 7,000,000
094.13.2.1993 Giá : 3,450,000      < - > 0919.77.04.04 Giá : 7,000,000
094.12.9.1998 Giá : 3,450,000      < - > 0919.71.4567 Giá : 7,000,000
094.12.9.1994 Giá : 3,450,000      < - > 0919.33.1818 Giá : 7,000,000
094.12.7.1998 Giá : 3,450,000      < - > 0919 969168 Giá : 7,000,000
094.12.6.1993 Giá : 3,450,000      < - > 0919 940666 Giá : 7,000,000
094.12.5.1998 Giá : 3,450,000      < - > 0919 851950 Giá : 7,000,000
094.12.4.1998 Giá : 3,450,000      < - > 0918.49.3456 Giá : 7,000,000
094.12.4.1994 Giá : 3,450,000      < - > 0917.41.61.81 Giá : 7,000,000

Các bạn có nghĩ chỉ có MyTunes của Vinaphone bạn mới thực sự làm chủ công nghệ, đó là dịch vụ cho phép bạn chủ động chọn bài nhạc chờ yêu thích trong lúc chờ đợi người đầu dây bên kia nhấc máy mà không cần nhớ mã bài hát, rồi đăng ký quá nhiều thủ tục qua tổng đài. Gói dịch vụ MyTunes cực hấp dẫn cho bạn là đây.

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim giá từ 200 đến 500:

Hướng dẫn chi tiết chọn sim giá từ 200 đến 500k

Giới thiệu về dịch vụ MyTunes

Có lẽ các bạn đã quá quen thuộc với dịch vụ Ring Tunes của nhà mạng Vinaphone là một trong những gói dịch vụ cài đặt nhạc chờ để khi người nào đó liên lạc tới thuê bảo của bạn họ có thể nghe những bài hát mà bạn đã cài đặt trước. Đến với dịch vụ MyTunes thì chính bạn được làm chủ cuộc gọi. Trong lúc bạn liên lạc với ai đó có thể là bạn bè, thay vì nghe những tiếng “tút tút” kéo dài thì bạn có thể chủ động bấm chọn những bài nhạc chờ mà mình yêu thích để nghe.

MyTunes là một kho nhạc với đầy đủ các thể loại để khách hàng có thể thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc của chính mình, bài hát trong kho Mytunes được cấp nhật liên tục những bản Hit trên thị trường.

Tính năng khi sử dụng dịch vụ MyTunes
  • Thỏa sức tải nhạc chờ
  • Có thể tặng nhạc chờ cho bạn bè
  • Cài đặt nhạc chờ riêng biệt cho từng số thuê bao, nhóm bạn.
Điều kiện sử dụng là:
  • Phải là thuê bảo của Vinaphone đang hoạt động hai chiều gọi đi, gọi đến thông.
  • Phải là thuê bao thuộc vùng có hỗ trợ dịch vụ.
  • Các tỉnh KHÔNG hỗ trợ dịch vụ (Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Ninh Thuận, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cao Bằng, Cần Thơ, Bình Thuận, Bắc Cạn, Bắc Giang).
Cách đăng ký và hủy dịch vụ MyTunes

1. Cách đăng ký dịch vụ MyTunes

Cách 1: Soạn tin nhắn: DK gửi 1599

Cách 2: Gọi trực tiếp lên tổng đài tự động IVR qua đầu số 1599 và làm theo hướng dẫn

2. Bạn muốn tạm ngưng dịch vụ MyTunes

 Soạn tin nhắn: DUNG gửi 1599

3. Cách bạn khôi phục lại dịch vụ MyTunes

Bạn soạn tin: KP gửi 1599

4. Cách bạn hủy dịch vụ MyTunes

Cách 1: Bạn soạn tin: HUY gửi 1599

Cách 2: Bạn truy cập website để hủy dịch vụ

Cách 3: Gọi lên tổng đài tự động IVR và làm theo hướng dẫn.

Còn chần chừ gì nữa hãy đăng ký ngay để thỏa sức với đam mê của bản thân, mọi lúc mọi nơi mọi hoàn cảnh. Chúc quý khách ngày mới vui vẻ và thành công.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.chonsovinaphone.org/2017/08/dich-vu-mytunes-vinaphone.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét