Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

Bạn có biết về đầu 094 chưa?

Bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về đầu số 0915. 094 là mạng gì? 094 là của Vina hay Mobi? Bạn có biết về đầu 094 chưa? Nếu chưa biết hay còn thắc mắc thì đừng bỏ qua bài viết này nhé.

>>>Tham khảo thêm:

 Đầu số 094  là của Vina hay Mobi?

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Vinaphone:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0888.887.993 Giá : 3,000,000      < - > 0888 765433 Giá : 12,500,000
0888.887.569 Giá : 3,000,000      < - > 0888 583579 Giá : 12,500,000
0888.887.566 Giá : 3,000,000      < - > 0888 388858 Giá : 12,500,000
0888.887.559 Giá : 3,000,000      < - > 0888 288858 Giá : 12,500,000
0888.887.558 Giá : 3,000,000      < - > 0888 287779 Giá : 12,500,000
0888.887.556 Giá : 3,000,000      < - > 0888 15 68 79 Giá : 12,500,000
0888.887.369 Giá : 3,000,000      < - > 0888.8898.95 Giá : 12,480,000
0888.885.826 Giá : 3,000,000      < - > 0888.8898.92 Giá : 12,480,000
0888.885.662 Giá : 3,000,000      < - > 0888.8868.95 Giá : 12,480,000
0888.885.661 Giá : 3,000,000      < - > 0917 311311 Giá : 12,350,000
0888.885.660 Giá : 3,000,000      < - > 0946.30.79.79 Giá : 12,200,000
0888.885.248 Giá : 3,000,000      < - > 0941.13.16.18 Giá : 12,200,000
0888.885.121 Giá : 3,000,000      < - > 0911.97.3456 Giá : 12,100,000
0888.883.665 Giá : 3,000,000      < - > 0949.76.4444 Giá : 12,000,000
0888.883.587 Giá : 3,000,000      < - > 0949.75.4444 Giá : 12,000,000
0888.882.665 Giá : 3,000,000      < - > 0949 582582 Giá : 12,000,000
0888.882.663 Giá : 3,000,000      < - > 0949 575678 Giá : 12,000,000
0888.84.1102 Giá : 3,000,000      < - > 0948.35.37.39 Giá : 12,000,000
0888.832.836 Giá : 3,000,000      < - > 0948 864886 Giá : 12,000,000
0888.812.819 Giá : 3,000,000      < - > 0947.50.6868 Giá : 12,000,000
0888.79.6363 Giá : 3,000,000      < - > 0947.111116. Giá : 12,000,000
0888.79.6333 Giá : 3,000,000      < - > 0947 796688 Giá : 12,000,000
0888.79.60.60 Giá : 3,000,000      < - > 0947 796688 Giá : 12,000,000
0888.79.1333 Giá : 3,000,000      < - > 0946.31.3456 Giá : 12,000,000
0888.78.3839 Giá : 3,000,000      < - > 0946 662229 Giá : 12,000,000
0888.78.1966 Giá : 3,000,000      < - > 0944 400004 Giá : 12,000,000
0888.77.3993 Giá : 3,000,000      < - > 0943.49.53.78 Giá : 12,000,000
0888.77.1998 Giá : 3,000,000      < - > 0943 703703 Giá : 12,000,000
0888.75.2013 Giá : 3,000,000      < - > 0943 220220 Giá : 12,000,000
0888.75.2010 Giá : 3,000,000      < - > 0942 502502 Giá : 12,000,000
0888.74.77.99 Giá : 3,000,000      < - > 0942 000004 Giá : 12,000,000
0888.74.1969 Giá : 3,000,000      < - > 0941.82.86.88 Giá : 12,000,000
0888.73.1998 Giá : 3,000,000      < - > 0941 933456 Giá : 12,000,000
0888.72.18.18 Giá : 3,000,000      < - > 0941 788889 Giá : 12,000,000
0888.70.6866 Giá : 3,000,000      < - > 094.777.111.9 Giá : 12,000,000
0888.7.7.2011 Giá : 3,000,000      < - > 094.12345.33 Giá : 12,000,000
0888.7.1.2011 Giá : 3,000,000      < - > 094.12345.11 Giá : 12,000,000
0888.68.70.70 Giá : 3,000,000      < - > 094.12345.00 Giá : 12,000,000
0888.6789.85 Giá : 3,000,000      < - > 0919.68.61.68 Giá : 12,000,000
0888.6789.64 Giá : 3,000,000      < - > 0919.05.1888 Giá : 12,000,000
0888.6789.48 Giá : 3,000,000      < - > 0919 995885 Giá : 12,000,000
0888.66.88.49 Giá : 3,000,000      < - > 0919 926668 Giá : 12,000,000
0888.66.4333 Giá : 3,000,000      < - > 0919 888345 Giá : 12,000,000
0888.66.3993 Giá : 3,000,000      < - > 0919 851992 Giá : 12,000,000
0888.66.1960 Giá : 3,000,000      < - > 0919 195588 Giá : 12,000,000
0888.66.1881 Giá : 3,000,000      < - > 0919 122555 Giá : 12,000,000
0888.66.0990 Giá : 3,000,000      < - > 0919 041888 Giá : 12,000,000
0888.65.18.18 Giá : 3,000,000      < - > 0919 001737 Giá : 12,000,000
0888.63.1818 Giá : 3,000,000      < - > 0918.69.96.96 Giá : 12,000,000
0888.62.7878 Giá : 3,000,000      < - > 0918.23456.4 Giá : 12,000,000
0888.62.65.69 Giá : 3,000,000      < - > 0918 863986 Giá : 12,000,000
0888.6161.39 Giá : 3,000,000      < - > 0918 555050 Giá : 12,000,000
0888.61.78.78 Giá : 3,000,000      < - > 0918 229889 Giá : 12,000,000
0888.59.78.78 Giá : 3,000,000      < - > 0918 151234 Giá : 12,000,000
0888.59.28.28 Giá : 3,000,000      < - > 0918 111686 Giá : 12,000,000
0888.58.28.38 Giá : 3,000,000      < - > 0917.99.22.88 Giá : 12,000,000
0888.58.2016 Giá : 3,000,000      < - > 0917.78.78.89 Giá : 12,000,000
0888.571.579 Giá : 3,000,000      < - > 0917.11.66.11 Giá : 12,000,000
0888.57.3686 Giá : 3,000,000      < - > 0917 774449 Giá : 12,000,000
0888.56.1985 Giá : 3,000,000      < - > 0917 585666 Giá : 12,000,000
0888.55.7997 Giá : 3,000,000      < - > 0917 578866 Giá : 12,000,000
0888.55.1881 Giá : 3,000,000      < - > 0917 573456 Giá : 12,000,000
0888.54.58.58 Giá : 3,000,000      < - > 0917 371234 Giá : 12,000,000
0888.54.2014 Giá : 3,000,000      < - > 0916.97.4567 Giá : 12,000,000
0888.53.56.56 Giá : 3,000,000      < - > 0916.79.69.69 Giá : 12,000,000
0888.52.28.28 Giá : 3,000,000      < - > 0916.22.23.23 Giá : 12,000,000
0888.52.2011 Giá : 3,000,000      < - > 0916.11.55.77 Giá : 12,000,000
0888.511.566 Giá : 3,000,000      < - > 0916.07.8686 Giá : 12,000,000
0888.500.566 Giá : 3,000,000      < - > 0916.00.44.99 Giá : 12,000,000
0888.49.1986 Giá : 3,000,000      < - > 0916 222022 Giá : 12,000,000
0888.4888.61 Giá : 3,000,000      < - > 0915.927.888 Giá : 12,000,000
0888.4888.52 Giá : 3,000,000      < - > 0915.39.3339 Giá : 12,000,000
0888.4888.16 Giá : 3,000,000      < - > 0915.12.3939 Giá : 12,000,000
0888.40.78.78 Giá : 3,000,000      < - > 0915 923923 Giá : 12,000,000
0888.4.24688 Giá : 3,000,000      < - > 0915 786886 Giá : 12,000,000
0888.38.11.38 Giá : 3,000,000      < - > 0914.90.6688 Giá : 12,000,000
0888.37.18.18 Giá : 3,000,000      < - > 0914.62.72.82 Giá : 12,000,000
0888.35.78.78 Giá : 3,000,000      < - > 0914.03.6688 Giá : 12,000,000
0888.34.7779 Giá : 3,000,000      < - > 0913 861988 Giá : 12,000,000
0888.33.7887 Giá : 3,000,000      < - > 0913 808789 Giá : 12,000,000
0888.33.5995 Giá : 3,000,000      < - > 0913 681996 Giá : 12,000,000
0888.31.10.85 Giá : 3,000,000      < - > 0913 566969 Giá : 12,000,000
0888.31.10.84 Giá : 3,000,000      < - > 0913 331998 Giá : 12,000,000
0888.31.08.98 Giá : 3,000,000      < - > 0913 331997 Giá : 12,000,000
0888.31.03.81 Giá : 3,000,000      < - > 0913 331996 Giá : 12,000,000
0888.30.6866 Giá : 3,000,000      < - > 0913 331995 Giá : 12,000,000
0888.30.1989 Giá : 3,000,000      < - > 0913 331994 Giá : 12,000,000
0888.29.78.79 Giá : 3,000,000      < - > 0913 270270 Giá : 12,000,000
0888.29.58.58 Giá : 3,000,000      < - > 0912.664.664 Giá : 12,000,000
0888.29.1996 Giá : 3,000,000      < - > 0912.00.11.77 Giá : 12,000,000
0888.29.1985 Giá : 3,000,000      < - > 0912 588 788 Giá : 12,000,000
0888.26.59.59 Giá : 3,000,000      < - > 0912 288788 Giá : 12,000,000
0888.26.05.95 Giá : 3,000,000      < - > 0911.89.39.89 Giá : 12,000,000
0888.26.04.95 Giá : 3,000,000      < - > 0911.89.39.89 Giá : 12,000,000
0888.25.1994 Giá : 3,000,000      < - > 0911.568.555 Giá : 12,000,000
0888.25.1985 Giá : 3,000,000      < - > 0911 579779 Giá : 12,000,000
0888.22.1997 Giá : 3,000,000      < - > 0911 194194 Giá : 12,000,000
0888.22.0990 Giá : 3,000,000      < - > 0911 111566 Giá : 12,000,000
0888.22.03.82 Giá : 3,000,000      < - > 091.99.55.000 Giá : 12,000,000
0888.21.23.28 Giá : 3,000,000      < - > 091.893.88.99 Giá : 12,000,000

094 là mạng gì?

Rất nhiều khách hàng thắc mắc 094 là mạng gì, là đầu số của Vina hay Mobi? Sở dĩ rất nhiều khách hàng nhầm lẫn đàu số giữa 2 nhà mạng này bởi trước đây 2 ông lớn này đều thuộc tập đoàn VNPT. Tuy nhiên vao giữa năm 2014,  Mobifone đa tách ra khỏi VNPT và trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm của Vinaphonne.

Vậy đầu số 094 là mạng nào? Câu trả lời là đầu số 094 được cung cấp bởi nhà mạng Vinaphone. Nhà mạng đứng thứ 3 trên thị trường viễn thông Việt Nam, chiếm 20% thị trường thông tin di động.

Ngoài 094, thì Vinaphone gồm những đầu số sau: 091, 088, 0123, 0124, 0125, 0127 và 0129.

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn mua sim hợp mệnh theo phong thủy:

Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim hợp mệnh, hợp tuổi theo phong thủy

Các số tổng đài của Vinaphone

Tại phần 1, simviphanoi.com đã cung cấp tới các bạn thông tin 094 là mạng gì, để giúp bạn thuận tiện trong quá trình sử dụng sim Vinaphone cũng như những dịch vụ khác, trong phần tiếp theo chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin về số tổng đài Vinaphone.

Số đường dây nóng – hotline của Vinaphone:

  • Hà Nội: 0912481111
  • Đà Nẵng: 0914181111
  • Hồ Chí Minh: 0918681111
1. Tổng đài 9191

Hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm , dịch vụ của mạng Vinaphone và các trường hợp khẩn cấp như mấy máy, mất sim. Tổng đài luôn phục vụ các bạn 24/7.

Cước gọi: với thuê  bao trả trước cước phí 200đ/phút, với thuê bao trả sau được miễn phí.
094 là đầu  số của mạng nàoĐầu số 094 là của mạng nào?

2. Tổng đài 9192

Hỗ trợ khách hành quốc tế giải đáp thắc mắc về sản phẩm và dịch vụ của Vinaphone, hỗ trợ các ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc và tiếng Nhật Bản.

Cước gọi: với thuê  bao trả trước cước phí 200đ/phút, với thuê bao trả sau được miễn phí.

3. Tổng đài 18001091

18001091 là tổng đài bao gồm  hệ thống trả lời tự động và giải đáp để hỗ trợ kênh bán hàng, các khiếu nại trong trường hợp khẩn cấp và giải quyết khiếu nại trong quá trình sử dụng dịch vụ như: thông tin về cước, thẻ cào, đăng ký gói cước, thay đổi thông tin, chuyển đổi hình thức thuê bao, hỗ trợ về các dịch vụ như: chặn cuộc gọi, báo cuộc gọi nhỡ…

Cước phí: miễn phí hoàn toàn cước thuê bao khi gọi tới tổng đài 18001091
Ngoài ra, trong những trường hợp tổng đài Vinaphone không thể hỗ trợ kịp thời bạn có thể tới điểm giao dịch Vinaphone để được giải quyết trực tiếp.

Việc nắm rõ thông tin 094 là mạng gì cũng như thông tin về nhà mạng sẽ giúp bạn chủ động hơn trong quá trình sử dụng sim.  Chúc bạn sử dụng sim vui vẻ.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.chonsovinaphone.org/2017/08/dau-so-094.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét