Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

Thông tin chi tiết về đầu số 0918?

Bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về đầu số 0916 rồi. Vậy bạn đã biết thông tin về 0918 là mạng gì chưa? Chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn thông tin chính xác nhất về đầu số 0918.

>>>Tham khảo thêm:
Thông tin chi tiết về đầu số 0918?

>>>Tham khảo thêm danh sách sim số đẹp nhà mạng Vinaphone:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0911 702333 Giá : 3,000,000      < - > 0948 117999 Giá : 15,000,000
0911 701983 Giá : 3,000,000      < - > 0947.84.1111 Giá : 15,000,000
0911 689389 Giá : 3,000,000      < - > 0947.84.0000 Giá : 15,000,000
0911 686188 Giá : 3,000,000      < - > 0947.56.0000 Giá : 15,000,000
0911 681984 Giá : 3,000,000      < - > 0947.52.0000 Giá : 15,000,000
0911 653678 Giá : 3,000,000      < - > 0947.44.77.44 Giá : 15,000,000
0911 652686 Giá : 3,000,000      < - > 0947.35.0000 Giá : 15,000,000
0911 641991 Giá : 3,000,000      < - > 0947.05.4444 Giá : 15,000,000
0911 641988 Giá : 3,000,000      < - > 0946 385678 Giá : 15,000,000
0911 641986 Giá : 3,000,000      < - > 0946 272272 Giá : 15,000,000
0911 641983 Giá : 3,000,000      < - > 0945 909459 Giá : 15,000,000
0911 621333 Giá : 3,000,000      < - > 0944.60.66.88 Giá : 15,000,000
0911 609115 Giá : 3,000,000      < - > 0943.26.0000 Giá : 15,000,000
0911 598988 Giá : 3,000,000      < - > 0943 88.83.86 Giá : 15,000,000
0911 579799 Giá : 3,000,000      < - > 0943 77 3456 Giá : 15,000,000
0911 578979 Giá : 3,000,000      < - > 0942.83.0000 Giá : 15,000,000
0911 578679 Giá : 3,000,000      < - > 0941 678666 Giá : 15,000,000
0911 557456 Giá : 3,000,000      < - > 094.777.44.99 Giá : 15,000,000
0911 555386 Giá : 3,000,000      < - > 094.777.22.99 Giá : 15,000,000
0911 555012 Giá : 3,000,000      < - > 094.777.22.88 Giá : 15,000,000
0911 54 1992 Giá : 3,000,000      < - > 094.666.00.66 Giá : 15,000,000
0911 534777 Giá : 3,000,000      < - > 094.2288668. Giá : 15,000,000
0911 518568 Giá : 3,000,000      < - > 094.222.666.9 Giá : 15,000,000
0911 515 565 Giá : 3,000,000      < - > 0919 981990 Giá : 15,000,000
0911 515 535 Giá : 3,000,000      < - > 0919 891368 Giá : 15,000,000
0911 509222 Giá : 3,000,000      < - > 0919 523523 Giá : 15,000,000
0911 501984 Giá : 3,000,000      < - > 0919 001533 Giá : 15,000,000
0911 501983 Giá : 3,000,000      < - > 0918.33.00.33 Giá : 15,000,000
0911 482555 Giá : 3,000,000      < - > 0918 968868 Giá : 15,000,000
0911 479333 Giá : 3,000,000      < - > 0918 330330 Giá : 15,000,000
0911 466468 Giá : 3,000,000      < - > 0917.24.7979 Giá : 15,000,000
0911 460777 Giá : 3,000,000      < - > 0917 994994 Giá : 15,000,000
0911 45 1992 Giá : 3,000,000      < - > 0917 106999 Giá : 15,000,000
0911 448282 Giá : 3,000,000      < - > 0916.22.21.21 Giá : 15,000,000
0911 444688 Giá : 3,000,000      < - > 0916 484 484 Giá : 15,000,000
0911 434334 Giá : 3,000,000      < - > 0916 916777 Giá : 15,000,000
0911 431991 Giá : 3,000,000      < - > 0916 713579 Giá : 15,000,000
0911 431777 Giá : 3,000,000      < - > 0916 637979 Giá : 15,000,000
0911 430777 Giá : 3,000,000      < - > 0916 637979 Giá : 15,000,000
0911 426777 Giá : 3,000,000      < - > 0916 562562 Giá : 15,000,000
0911 411119 Giá : 3,000,000      < - > 0915.87.87.89 Giá : 15,000,000
0911 401991 Giá : 3,000,000      < - > 0915.37.1888 Giá : 15,000,000
0911 401981 Giá : 3,000,000      < - > 0915 969979 Giá : 15,000,000
0911 389 289 Giá : 3,000,000      < - > 0915 888168 Giá : 15,000,000
0911 378779 Giá : 3,000,000      < - > 0915 679979 Giá : 15,000,000
0911 368188 Giá : 3,000,000      < - > 0915 602468 Giá : 15,000,000
0911 361179 Giá : 3,000,000      < - > 0915 123688 Giá : 15,000,000
0911 347555 Giá : 3,000,000      < - > 0915 062062 Giá : 15,000,000
0911 343443 Giá : 3,000,000      < - > 0913.765432. Giá : 15,000,000
0911 333286 Giá : 3,000,000      < - > 0913 677555 Giá : 15,000,000
0911 329988 Giá : 3,000,000      < - > 0913 231368 Giá : 15,000,000
0911 324688 Giá : 3,000,000      < - > 0912.666.766 Giá : 15,000,000
0911 324555 Giá : 3,000,000      < - > 0912.569.579 Giá : 15,000,000
0911 319333 Giá : 3,000,000      < - > 0912 881555 Giá : 15,000,000
0911 310123 Giá : 3,000,000      < - > 0912 881555 Giá : 15,000,000
0911 301982 Giá : 3,000,000      < - > 0911.99.3579 Giá : 15,000,000
0911 301980 Giá : 3,000,000      < - > 0911.88.3868 Giá : 15,000,000
0911 299686 Giá : 3,000,000      < - > 0911.88.3868 Giá : 15,000,000
0911 291357 Giá : 3,000,000      < - > 0911.79.8899 Giá : 15,000,000
0911 286168 Giá : 3,000,000      < - > 0911.79.8899 Giá : 15,000,000
0911 279989 Giá : 3,000,000      < - > 0911.75.77.79 Giá : 15,000,000
0911 268188 Giá : 3,000,000      < - > 0911.18.8181 Giá : 15,000,000
0911 266633 Giá : 3,000,000      < - > 0911 999669 Giá : 15,000,000
0911 246779 Giá : 3,000,000      < - > 0911 944944 Giá : 15,000,000
0911 246268 Giá : 3,000,000      < - > 0911 898868 Giá : 15,000,000
0911 245599 Giá : 3,000,000      < - > 0911 888689 Giá : 15,000,000
0911 239009 Giá : 3,000,000      < - > 0911 675675 Giá : 15,000,000
0911 231966 Giá : 3,000,000      < - > 0911 234561 Giá : 15,000,000
0911 230404 Giá : 3,000,000      < - > 0911 123459 Giá : 15,000,000
0911 228168 Giá : 3,000,000      < - > 0911 119696 Giá : 15,000,000
0911 222479 Giá : 3,000,000      < - > 0911 111299 Giá : 15,000,000
0911 202303 Giá : 3,000,000      < - > 0911 028028 Giá : 15,000,000
0911 181978 Giá : 3,000,000      < - > 091.54.01234 Giá : 15,000,000
0911 177744 Giá : 3,000,000      < - > 091.50.66669 Giá : 15,000,000
0911 163166 Giá : 3,000,000      < - > 09 1976 1975 Giá : 15,000,000
0911 152168 Giá : 3,000,000      < - > 0899.29.39.79 Giá : 15,000,000
0911 138855 Giá : 3,000,000      < - > 0899.288.388 Giá : 15,000,000
0911 137373 Giá : 3,000,000      < - > 0898.74.2222 Giá : 15,000,000
0911 136186 Giá : 3,000,000      < - > 0898.71.2222 Giá : 15,000,000
0911 126661 Giá : 3,000,000      < - > 0898.666.889 Giá : 15,000,000
0911 126128 Giá : 3,000,000      < - > 0898.0000.99 Giá : 15,000,000
0911 121779 Giá : 3,000,000      < - > 0898 739739 Giá : 15,000,000
0911 121010 Giá : 3,000,000      < - > 0898 515888 Giá : 15,000,000
0911 119388 Giá : 3,000,000      < - > 0898 456788 Giá : 15,000,000
0911 119338 Giá : 3,000,000      < - > 0898 237237 Giá : 15,000,000
0911 119196 Giá : 3,000,000      < - > 0898 222226 Giá : 15,000,000
0911 117787 Giá : 3,000,000      < - > 0898 212212 Giá : 15,000,000
0911 117377 Giá : 3,000,000      < - > 0898 168668 Giá : 15,000,000
0911 116766 Giá : 3,000,000      < - > 0898 158158 Giá : 15,000,000
0911 116339 Giá : 3,000,000      < - > 0898 099799 Giá : 15,000,000
0911 116114 Giá : 3,000,000      < - > 0898 099299 Giá : 15,000,000
0911 115112 Giá : 3,000,000      < - > 0898 099199 Giá : 15,000,000
0911 114899 Giá : 3,000,000      < - > 0898 088080 Giá : 15,000,000
0911 114799 Giá : 3,000,000      < - > 088888.66.83 Giá : 15,000,000
0911 113468 Giá : 3,000,000      < - > 088888.58.59 Giá : 15,000,000
0911 111863 Giá : 3,000,000      < - > 088888.29.89 Giá : 15,000,000
0911 111700 Giá : 3,000,000      < - > 0888.89.79.89 Giá : 15,000,000
0911 111464 Giá : 3,000,000      < - > 0888.89.69.89 Giá : 15,000,000
0911 111454 Giá : 3,000,000      < - > 0888.887.686 Giá : 15,000,000
0911 111205 Giá : 3,000,000      < - > 0888.886.896 Giá : 15,000,000

0918 là mạng gì?

Đầu số 0918 của mạng nào? Cùng nằm trong dải đầu số 091, 0918 là đầu số của nhà mạng Vinaphone – nhà mạng ra đời thứ 2 tại Việt Nam sau Mobifone. Đây là nhà mạng không  còn xa lạ với người dân Việt Nam đặc biệt là miền Trug và Nam Bộ. Ngoài đầu số 091 nhà mạng Vinaphone hiện nay còn đang sở hữu các đầu số khác là 094, 0123, 0124, 0125, 0127, 0129.

Đầu số 0918 không chỉ thu hút khách hàng bởi đây là một trong những đầu số cổ của Vinaphone mà còn bởi nó chứa cặp đôi số 18.

Số 1: Số 1 tượng trưng cái đỉnh tối thượng, đỉnh núi cao – độc nhất không còn ai khác nữa.

Số 8: theo phong tục của người phương Đông thì số 8 là con số tượng trưng cho tài phú, thích hợp cho những người tìm kiếm tiền tài và quyền lực.

Như vậy, số 18 có càn 1 ở trên, khôn 8 ở dưới chỉ thời vận xấu đã suy, mọi khó khăn đã qua đi nhường chỗ cho sự thịnh vượng và tốt đẹp. Thông tin về 0918 là gì thật đơn giản phải không? Phần tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn các gói cước 3G dành cho sim Vinaphone.

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim dễ nhớ:

Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim dễ nhớ giá rẻ


Các gói cước 3G hấp dẫn dành cho đầu số 0918

Anh Tuấn – một nhân viên thị trường tại Hà Nội cho biết anh mới đổi sang sim vina đầu 0918 vì  có nhiều gói cước gọi khuyến mại phù hợp với công việc phải thường xuyên gọi điện của anh. Tuy nhiên, anh đang muốn đăng ký một gói cước 3G để phục vụ nhu cầu truy cập internet của mình. Và có nhờ simviphanoi.com tư vấn một gói cước tiết kiệm nhất. Đây không chỉ là thắc mắc của anh Tuấn mà còn của rất nhiều khách hàng khi đến với chúng tôi. Sau đây sẽ là thông tin những gói cước 3G của Vinaphone siêu tiết kiệm.

1. Gói cước M10
 • Cước phí: 10.000đ
 • Lưu lượng miễn phí: 50MB
 • Cách đăng ký: ON M10 gửi 6088
2. Gói cước M25
 • Cước phí: 25.000đ
 • Lưu lượng miễn phí: 150MB
 • Cách đăng ký: ON M25 gửi 6088
3. Gói cước M50
 • Cước phí: 50.000đ
 • Lưu lượng miễn phí: 500MB
 • Cách đăng ký: ON M10 gửi 6088
4. Gói cước M120
 • Cước phí: 120.000đ
 • Lưu lượng miễn phí: 1.5GB
 • Cách đăng ký: ON M120 gửi 6088
Trên đây là các thông tin liên quan đến đâu số 0918 là mạng gì, ý nghĩa đầu số 0918 và các gói cước 3G dành cho sim 0918 nói riêng và sim Vinaphone nói chung. Mong rằng những thông tin trong bài viết sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc về đầu số 0918. Chúc bạn sử dụng sim may mắn.

>>>Xem thêm các bài viết khác:ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.chonsovinaphone.org/2017/08/dau-so-0918.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét