Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

0943 là mạng gì?

Bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim đầu số 0949.Vậy bạn đã biết 0943 là mạng gì chưa? Đầu số 0943 có ý nghĩa như thế nào, mua sim ở đâu uy tín, tất cả sẽ được trả lời ngay sau đây.

>>>Tham khảo thêm:

Đầu số 0943 là mạng gì?

>>>Tham khảo thêm danh sách sim số đẹp nhà mạng Vinaphone:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0912 13 02 91 Giá : 3,000,000      < - > 0911 968868 Giá : 18,000,000
0912 07 10 96 Giá : 3,000,000      < - > 0911 553553 Giá : 18,000,000
0912 07 05 98 Giá : 3,000,000      < - > 0911 304304 Giá : 18,000,000
0912 07 01 97 Giá : 3,000,000      < - > 0911 021991 Giá : 18,000,000
0912 07 01 96 Giá : 3,000,000      < - > 091.97.29.888 Giá : 18,000,000
0912 018000 Giá : 3,000,000      < - > 091.89.67666 Giá : 18,000,000
09117.80.333 Giá : 3,000,000      < - > 091.89.65666 Giá : 18,000,000
09117 13688 Giá : 3,000,000      < - > 091.87.12.999 Giá : 18,000,000
0911.992.995 Giá : 3,000,000      < - > 091.77.23.999 Giá : 18,000,000
0911.988.966 Giá : 3,000,000      < - > 091.77.15.888 Giá : 18,000,000
0911.987.886 Giá : 3,000,000      < - > 091.69.03.888 Giá : 18,000,000
0911.98.08.98 Giá : 3,000,000      < - > 091.69.02.888 Giá : 18,000,000
0911.97.8998 Giá : 3,000,000      < - > 091.67.35888 Giá : 18,000,000
0911.97.58.58 Giá : 3,000,000      < - > 091.58.37.999 Giá : 18,000,000
0911.96969.1 Giá : 3,000,000      < - > 091.56.07.999 Giá : 18,000,000
0911.96.9339 Giá : 3,000,000      < - > 0899 989168 Giá : 18,000,000
0911.96.68.96 Giá : 3,000,000      < - > 0899 292292 Giá : 18,000,000
0911.96.67.67 Giá : 3,000,000      < - > 0899 282282 Giá : 18,000,000
0911.96.1102 Giá : 3,000,000      < - > 0899 255255 Giá : 18,000,000
0911.95.69.96 Giá : 3,000,000      < - > 0898.5555.79 Giá : 18,000,000
0911.94.58.58 Giá : 3,000,000      < - > 0898.22.86.86 Giá : 18,000,000
0911.93.39.68 Giá : 3,000,000      < - > 0898.11.79.79 Giá : 18,000,000
0911.93.37.37 Giá : 3,000,000      < - > 0898 809880 Giá : 18,000,000
0911.93.09.09 Giá : 3,000,000      < - > 0898 689889 Giá : 18,000,000
0911.93.08.08 Giá : 3,000,000      < - > 0898 685686 Giá : 18,000,000
0911.93.06.06 Giá : 3,000,000      < - > 0898 618668 Giá : 18,000,000
0911.92.0222 Giá : 3,000,000      < - > 0898 608668 Giá : 18,000,000
0911.91.08.08 Giá : 3,000,000      < - > 0898 288388 Giá : 18,000,000
0911.9090.92 Giá : 3,000,000      < - > 0898 227227 Giá : 18,000,000
0911.90.9339 Giá : 3,000,000      < - > 0898 225225 Giá : 18,000,000
0911.90.58.58 Giá : 3,000,000      < - > 0898 199991 Giá : 18,000,000
0911.90.57.57 Giá : 3,000,000      < - > 0898 183183 Giá : 18,000,000
0911.89.86.79 Giá : 3,000,000      < - > 089.88888.43 Giá : 18,000,000
0911.89.85.58 Giá : 3,000,000      < - > 088888.59.89 Giá : 18,000,000
0911.88.95.59 Giá : 3,000,000      < - > 088888.48.44 Giá : 18,000,000
0911.88.93.39 Giá : 3,000,000      < - > 088888.39.89 Giá : 18,000,000
0911.88.38.58 Giá : 3,000,000      < - > 088888.2.686 Giá : 18,000,000
0911.88.1779 Giá : 3,000,000      < - > 088888.1.686 Giá : 18,000,000
0911.87.61.16 Giá : 3,000,000      < - > 08888.4444.5 Giá : 18,000,000
0911.86.65.68 Giá : 3,000,000      < - > 0888.886.885 Giá : 18,000,000
0911.85.7779 Giá : 3,000,000      < - > 0888.885.686 Giá : 18,000,000
0911.85.5599 Giá : 3,000,000      < - > 0888 882668 Giá : 18,000,000
0911.848.878 Giá : 3,000,000      < - > 0888 688679 Giá : 18,000,000
0911.83.86.79 Giá : 3,000,000      < - > 0888 666680 Giá : 18,000,000
0911.83.5588 Giá : 3,000,000      < - > 0888 198868 Giá : 18,000,000
0911.82.93.93 Giá : 3,000,000      < - > 0888 168188 Giá : 18,000,000
0911.79.99.68 Giá : 3,000,000      < - > 0886.999.789 Giá : 18,000,000
0911.79.74.79 Giá : 3,000,000      < - > 0886.955.999 Giá : 18,000,000
0911.78.1979 Giá : 3,000,000      < - > 0886.911.999 Giá : 18,000,000
0911.77.58.68 Giá : 3,000,000      < - > 0886.878.878 Giá : 18,000,000
0911.76.28.28 Giá : 3,000,000      < - > 0886.66.22.66 Giá : 18,000,000
0911.75.8889 Giá : 3,000,000      < - > 0886 968868 Giá : 18,000,000
0911.75.26.26 Giá : 3,000,000      < - > 0886 585888 Giá : 18,000,000
0911.73.73.78 Giá : 3,000,000      < - > 0886 246999 Giá : 18,000,000
0911.73.2333 Giá : 3,000,000      < - > 0886 689888 Giá : 17,940,000
0911.72.96.96 Giá : 3,000,000      < - > 0888 978979 Giá : 17,900,000
0911.72.6996 Giá : 3,000,000      < - > 0886 688979 Giá : 17,900,000
0911.71.74.79 Giá : 3,000,000      < - > 0949 161161 Giá : 17,500,000
0911.7.9.1980 Giá : 3,000,000      < - > 0943 181181 Giá : 17,500,000
0911.69.1688 Giá : 3,000,000      < - > 0919 654654 Giá : 17,500,000
0911.67.38.38 Giá : 3,000,000      < - > 0915 958666 Giá : 17,500,000
0911.67.26.26 Giá : 3,000,000      < - > 0915 664666 Giá : 17,500,000
0911.65.1333 Giá : 3,000,000      < - > 089.88888.04 Giá : 17,500,000
0911.64.68.79 Giá : 3,000,000      < - > 0949.37.7979 Giá : 17,000,000
0911.64.6446 Giá : 3,000,000      < - > 0919.25.6886 Giá : 17,000,000
0911.63.18.18 Giá : 3,000,000      < - > 0918.01.5999 Giá : 17,000,000
0911.62.9339 Giá : 3,000,000      < - > 0917.26.1999 Giá : 17,000,000
0911.61.6996 Giá : 3,000,000      < - > 0917 372888 Giá : 17,000,000
0911.58.38.58 Giá : 3,000,000      < - > 0916.23.1999 Giá : 17,000,000
0911.58.28.58 Giá : 3,000,000      < - > 0912.7777.07 Giá : 17,000,000
0911.57.57.75 Giá : 3,000,000      < - > 0912 666664 Giá : 17,000,000
0911.55.9229 Giá : 3,000,000      < - > 091.87.08.999 Giá : 17,000,000
0911.52.1986 Giá : 3,000,000      < - > 091.86.03.888 Giá : 17,000,000
0911.51.29.29 Giá : 3,000,000      < - > 091.69.02.999 Giá : 17,000,000
0911.50.8886 Giá : 3,000,000      < - > 091.69.01.888 Giá : 17,000,000
0911.44.55.11 Giá : 3,000,000      < - > 0886 698669 Giá : 17,000,000
0911.43.1968 Giá : 3,000,000      < - > 0888 891989 Giá : 16,986,800
0911.41.1968 Giá : 3,000,000      < - > 0898.19.39.99 Giá : 16,800,000
0911.39.98.39 Giá : 3,000,000      < - > 0898.05.1111 Giá : 16,800,000
0911.37.29.29 Giá : 3,000,000      < - > 0898 223223 Giá : 16,800,000
0911.36.29.29 Giá : 3,000,000      < - > 088886.39.79 Giá : 16,800,000
0911.34.6669 Giá : 3,000,000      < - > 08888.678.79 Giá : 16,800,000
0911.323.353 Giá : 3,000,000      < - > 08888.666.39 Giá : 16,800,000
0911.32.6996 Giá : 3,000,000      < - > 08880.86.866 Giá : 16,800,000
0911.32.6669 Giá : 3,000,000      < - > 0888.99.7968 Giá : 16,800,000
0911.30.28.28 Giá : 3,000,000      < - > 0888.599.799 Giá : 16,800,000
0911.30.1919 Giá : 3,000,000      < - > 0888 886986 Giá : 16,800,000
0911.29.11.94 Giá : 3,000,000      < - > 0888 866885 Giá : 16,800,000
0911.28.79.89 Giá : 3,000,000      < - > 0888 866883 Giá : 16,800,000
0911.28.3737 Giá : 3,000,000      < - > 0888 866882 Giá : 16,800,000
0911.26.78.78 Giá : 3,000,000      < - > 0888 866881 Giá : 16,800,000
0911.25.9669 Giá : 3,000,000      < - > 0888 866880 Giá : 16,800,000
0911.25.01.84 Giá : 3,000,000      < - > 0888 856668 Giá : 16,800,000
0911.2468.33 Giá : 3,000,000      < - > 0888 299799 Giá : 16,800,000
0911.239.689 Giá : 3,000,000      < - > 0886.39.86.39 Giá : 16,800,000
0911.236.239 Giá : 3,000,000      < - > 0886 665668 Giá : 16,800,000
0911.2222.19 Giá : 3,000,000      < - > 0886 566568 Giá : 16,800,000
0911.22.6565 Giá : 3,000,000      < - > 0911 991789 Giá : 16,500,000
0911.22.32.42 Giá : 3,000,000      < - > 0911 989789 Giá : 16,500,000
0911.21.56.56 Giá : 3,000,000      < - > 0911 988789 Giá : 16,500,000

0943 là mạng gì?

0943 là mạng gì? 0943 là đầu số của nhà mạng Vinaphone, nhà mạng lớn thứ 3 trên thị trường viễn thông Việt Nam chỉ đứng sau Viettel và Mobifone.

Hiện nay Vinaphone đang nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ, chất lượng dịch vụ khách hàng, củng cố thương hiệu trong lòng khách hàng bằng hàng loạt các chương trình khuyến mại, các gói cước hướng tới lợi ích của khách hàng. Những nỗ lực đó đã được đền đáp khi 2 năm liền Vinaphone lot top 10 thương hiệu có giá trị hàng đầu tại Việt Nam.

Vậy bạn đã biết 0943 là mạng gì chưa? Nếu bạn đang băn khoăn một địa chỉ mua sim Vinaphone đáng tin cậy thì đừng bỏ qua phần tiếp theo nhé.

>>>Tham khảo thêm video hướng dẫn chọn sim thần tài:

Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim thần tài giá rẻ

Mua sim đầu 0943 ở đâu uy tín?

Hiện nay, việc sử dụng điện thoại là một điều không thể thiếu với bất kỳ ai. Và điện thoại không chỉ đơn thuần chỉ dùng để liên lạc như trước đây nữa mà nó còn thể hiện đẳng cấp của chủ sở hữu. Những người có tiền tất nhiên sẽ sử dụng những chiếc điện thoại có giá trị cao. Và ngược lại những người không có điều kiện thì  dùng những dòng điện thoại có giá bình dân.

Sim số cung vậy, cũng có sim giá chỉ vài trăm ngàn những cũng có sim có giá tiền tỷ. Khi xã hội càng phát triển, thì thú chơi sim số đẹp cũng ngày càng được mở rộng. Ai cũng muốn sở hữu một số sim đẹp, một số sim hợp phong thủy. Bởi nhiều khi chỉ cần nhìn vào sim số đẹp mà họ sử dung chắc hẳn không ít người có cùng suy nghĩ: “Chắc đây là đại gia mới dùng số sim đẹp thế này”. Đúng vậy, bạn không cần phải quảng bá mà chỉ cần sử dụng một chiếc sim là đã có thể khẳng định vị thế của mình trong xã hội này rồi.

Chính vì vậy mà nhu cầu mua sim số đẹp ngày càng tăng cao đặc biệt các dạng sim VIP như: tứ quý, ngũ quý, lục quý, sim taxi, lộc phát và việc biết được đầu số 0943 là mạng gì rất quan trọng.  Tuy nhiên, khi mua sim đặc biệt là những chiếc sim số đẹp có gái trị cao bạn cần chọn một địa chỉ mua sim đáng tin cậy để tránh gặp phải tình trạng lừa đảo tiền mất tật mang. Nếu bạn đang có nhu cầu mua sim Vinaphone đầu 0943 hãy đến với chúng tôi. Chúng tôi cam kết:

  • Gía sim ưu đãi nhất trên toàn quốc
  • Đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng.
  • Bảo mật thông tin khách hàng.
  • Khách hàng kiểm tra sim mới phải thanh toán tiền.
  • Miễn phí giao sim chính chủ trên toàn quốc.
  • Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm chắc chắn bạn sẽ lựa chọn được số sim ưng ý nhất.
Với thông tin về 0943 là mạng gì, đầu số 0943 là mạng nào và địa chỉ mua sim uy tín sẽ cho bạn thêm nhiều lựa chọn để chọn được số sim phù hợp với nhu cầu của mình nhất. Chúc bạn có quá trình sử dụng sim vui vẻ.

>>>Xem thêm các bài viết khác:

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.chonsovinaphone.org/2017/08/0943-la-mang-gi.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét